A9.700 Donorjournal
A9.710  Et ekempel på en vævsdonorjournal er vist i Figur A9.2.