A9.440 Smitteforhold
A9.441 Ved screening af smittemarkører er der en ret stor sikkerhed
for at undgå smitte via blod/væv. Der er dog en vis risiko for
smitte i »det test-negative vindue«, som er tidsrummet fra
smitte er pådraget, indtil virusdetektion i blodet kan påvises.
Denne risiko søges minimeret ved de øvrige sikkerhedsforanstaltninger indeholdt i donorudvælgelseskriterierne.