A9.300 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark
A9.310  Det skal være muligt at kommunikere direkte med donor på
dansk uden brug af tolk, og donor skal være i stand til at forstå
det udleverede informationsmateriale.
A9.312 Personer, der i løbet af de første 5 leveår har boet i et malariaområde, skal undersøges for antitstof mod malaria (Plasmodium antistoffer (IgG og IgM)) og må kun donore væv, såfremt
testen er negativ.
Hvis vævet fryses, kan der ses bort fra ovenstående.
A9.313  Chagas sygdom er ikke observeret overført ved organ- eller
stamcellevævstransplantation. Donorer født og opvokset i områder hvor Chagas sygdom forekommer endemisk bør testes
for antistoffer mod Chagas sygdom. Anvendeligheden af donor
bør baseres på en individuel vurdering af et akut klinisk behov
hos recipienten.
A9.315 Personer

  • født, opvokset eller boet i
  • børn af forældre fra
  • personer, der har haft sex med personer fra

områder hvor HTLV-I/II er endemisk, må kun bruges som
vævsdonor, hvis en test for anti-HTLV-I/II er negativ.