A9.000 Inledning
Allogene vævsdonorer kan omfatte levende beslægtede og
ubeslægtede donorer, samt afdøde.