A5.800 Identifikation
Patienten er registreret med et [erstatningspersonnummer, katastrofenumer]. Så snart patientens navn og personnummer
kendes, skal der tages nye prøver til blodtypebestemmelse og
[BAC-/BF-test].