A5.740 Hæmolyseundersøgelser
Donath-Landsteiner test: [Positiv, Negativ].
Der er påvist et bifasisk, komplementaktiverende antistof med
specificitet for P. Foreneligt med paroksystisk kuldehæmoglobinuri (PCH).
Ved flowcytometrisk undersøgelse for ekspression af [CD55,
CD59, CD16, CD14, CD58, CD24, CD 66] på [erytrocytter, monocytter, lymfocytter, trombocytter] er påvist [normal, nedsat
ekspression]. Fundet er [forenligt med, understøtter ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH).
Ved flowcytometrisk undersøgelse er der fundet [normal, nedsat] binding af FLAER (muteret ikke lyserende form af proaerolysin) til granulocytter. Fundet er [forenligt med, understøtter
ikke] diagnosen paroksystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH).