A5.560 Antenatal genomisk blodtypebestemmelse
Fosteret er RHD [pos, neg].
Fosterets RHD type kan ikke bestemmes. RhD profylakse anbefales.
Fosterets RHD type kan ikke bestemmes, da moderen har en
RHD variant. RhD profylakse anbefales.
Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet homozygot for RHD genet.
Mand til [den gravides navn og personnummer] er fundet heterozygot for RHD genet.
[betegnelse] gen er påvist på føtalt DNA i maternelt plasma.
Der er risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
[betegnelse] gen er ikke påvist på føtalt DNA i maternelt plasma. Der er ikke risiko for hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
Analyser for [betegnelse] gen gav inkonklusivt resultat. Nye
prøver [lokal rekvireringskode] på moderen udbedes.