A5.500 Mor-barn
A5.501 Irregulære erytrocytantistoffer, der kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som beskrevet
i A5.241.
Titer anti-[betegnelse]: [værdi].
Erytrocytantistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødt.
Den gravide bør henvises til [betegnelse].
A5.502  Irregulære erytrocytantistoffer, der ikke kan forårsage HDFN, jf. tabel A5.2.
Påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares, som beskrevet i A5.241.
Erytrocytantistoffet kan ikke forårsage hæmolytisk sygdom hos
foster og nyfødt.
A5.503 Tidligere påviste erytrocytantistoffer i forbindelse med graviditet.
Tidligere påviste irregulære erytrocytantistoffer besvares som
beskrevet i A5.242.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel A5.2

 

 

Antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet kan muligvis forårsage hæmolytisk sygdom hos barnet Antistoffet er uden betydningfor det ventede barn
Rh
Kell
Duffy
Kidd
PP1P
k
S, s, U
Mia
Diego
Rd
Wra
A, B, H (Bombay)
Lua
M
Wu
Lub
Colton
Sc1
Lan
Jra
Vel
Bg
Chido/Rodgers
Cost
JMH
Knops
Lewis
Xg
A1
N
P1
H
LW
Gerbich
Dombrock
Cartwright
Cromer
Sc2
Indian
Ata
Sda
A5.510 Tilført anti-D
Erytrocytantistof: Positiv. Der er påvist erytrocytantistof anti-D,
som formentlig skyldes RhD immunprofylakse givet
[DDMMÅÅÅÅ].
Der skal udføres BF-test eller BAC-test kan udføres (hvis RhD
negativ antistofscreentest anvendes).
A5.520 AB0 immunisering
Titer anti-[betegnelse]: [værdi].
A5.530 Barnefar-prøve
Fænotype: [betegnelse]
A5.540 Barne-prøve
Barnet bør observeres for hæmolytisk sygdom hos nyfødte
pga. anti-[betegnelse].
Den positive DAT skyldes formentlig, at moderen har fået RhD
profylakse.
Den positive DAT tyder på AB0 immunisering af moderen.
Barnet er RhD [pos, neg].
AB0 typen kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder sandsynligvis en blanding af moderens og barnets blod.
A5.550 Øvrige svartekster i forbindelse med mor-barn
Følgende blodprøve udbedes på barnefar: [lokal rekvireringskode]. På rekvisitionen bedes henvist til [kvindens personnummer].
Ny blodprøve udbedes i graviditetsuge: [angiv uge].
Følgende blodprøve udbedes på mor: [lokal rekvireringskode].
Erytrocytantistoffer er af [IgG, IgM] karakter.
RhD profylakse anbefales til moderen [moderens personnummer].
RhD profylakse skal ikke gives til moderen [moderens personnummer].Der er påvist en RhD variant. Den gravide skal betragtes som
RhD neg.
Der er påvist trombocytantistof [betegnelse]. Antistoffet kan
forårsage alloimmun neonatal trombocytopeni hos fosteret/barnet.