A5.300 Transfusionskomplikation
A5.310 Akut hæmolytisk transfusionskomplikation (under 24 timer)
Der er ikke påvist uforlig eller anden blodtypeserologisk årsag
til patientens transfusionskomplikation [DDMMÅÅÅÅ].
A5.320 Forsinket hæmolytisk transfusionskomplikation (24 timer – 28 døgn)
Der er påvist erytrocytantistof anti-[betegnelse].
Patienten er transfunderet med [betegnelse]-positive erytrocytkomponenter.
Patienten bør observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation.
Der er påvist [betegnelse]-positive donorerytrocytter. Overlevelsen af disse er nedsat pga. anti-[betegnelse]. Patienten skal
observeres for hæmolytisk transfusionskomplikation.
A5.330 Øvrige tekster i forbindelse med transfusionskomplikation
Undersøgelse for leukocytantistoffer er endnu ikke afsluttet.
Endeligt svar følger.
Der er ikke påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer.
Der er påvist [HLA eller leukocyt]-antistoffer.Antistofferne har ingen transfusionsmæssig konsekvens.
IgA indhold i plasma [koncentration].
Patienten har IgA mangel.
Der kan ikke påvises anti-IgA.
Der er påvist anti-IgA.
Ved transfusion gives blodkomponenter uden IgA indhold.