A5.260          Kuldeagglutinintiter
Kuldeagglutinintiter: Ikke forhøjet.
Kuldeagglutinintiter: Forhøjet. Titer: [værdi].
Ved kuldeagglutinintiter ≥ 256: Blodkomponenter skal gives
gennem blodvarmer.
Strikte 37° C anvendes som forligelighedsteknik (intern tekst).