A5.200 Blodtypeserologi
A5.205 Blodtypebestemmelse (AB0 og RhD)
A RhD pos, A RhD neg, B RhD pos, B RhD neg, AB RhD pos, AB
RhD neg, 0 RhD pos, 0 RhD neg
Svag A blodtype: [A2, A3, Ax] (intern tekst).
Svag B blodtype (intern tekst).
AB0 type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0
erytrocytter og AB plasma.
RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal som hovedregel gives RhD neg erytrocytter.
AB0 og RhD type kan ikke bestemmes. Ved transfusion skal gives 0 RhD neg erytrocytter og AB plasma.
Der er påvist en RhD variant. Patienten skal betragtes som RhD
[pos, neg].
Der er påvist en RhD variant [konventionel betegnelse] (intern
tekst).
Regulære erytrocytantistoffer kan ikke påvises.Patientens erytrocytter har udover A-antigener også Bantigenlignende strukturer. Fænomenet kan være forbigående
(intern tekst).
Patientens erytrocytter er polyagglutinable pga. [T eller Tn]
omdannelse (intern tekst).
A5.210 Øvrige blodtyper
Fænotype: [konventionel betegnelse] (intern tekst).
Erytrocytfænotype kan ikke bestemmes. Blodprøven indeholder en blanding af patient- og donorerytrocytter.
A5.220 Screentest for irregulære erytrocytantistoffer
Irregulære erytrocytantistoffer: [Positiv, Negativ].
A5.230 Forligelighedsundersøgelse/BAC-/BF-test
BAC-/BF-test gyldig til [TT:MM-DDMMÅÅÅÅ].
A5.240 Antistofidentifikation
A5.241 Specifikt irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært
erytrocytantistof anti-[betegnelse]. BF-test skal udføres.
A5.242 Tidligere påvist irregulært erytrocytantistof
Irregulært erytrocytantistof: [Negativ]. Anti-[betegnelse] kan
ikke længere påvises. BAC-test skal udføres eller BF-test skal
udføres jf. tabel 5.1.
A5.243 Irregulært erytrocytantistof med ukendt specificitet
Irregulært erytrocytantistof: [Positiv]. Der er påvist irregulært
erytrocytantistof med ukendt specificitet. BF-test skal udføres.
A5.245 Øvrige tekster i forbindelse med irregulære erytrocytantistoffer
Forligelige erytrocytkomponenter er svære at fremskaffe.
Forligelige erytrocytkomponenter kan ikke fremskaffes. Ved
behov for transfusion kontaktes blodbanken.Erytrocytkomponenter skal bestilles minimum [antal] dage før
transfusion.

Tabel A5.1

Antistoffet har
klinisk betydning
Antistoffet kan have
klinisk betydning
Antistoffet har klinisk
betydning, hvis reaktivt
ved 37 °C
Antistoffet har ikke
klinisk betydning
A, B, H (Bombay)
Rh
Kell
Duffy
Kidd
P og PP1P
k
S, s, U
Vel
Diego
Ata
Colton
Dombrock
Gerbich
Indian
Jrb
Lan
LW
Scianna
Yt
Wra
A1
H
Lea
M, N
P1
Sda
LUa
Bg
Chido/Rodgers
Cost
JMH
Knops
Leb
Xga
A5.250 Erytrocyt-autoantistof
Der er påvist erytrocyt-autoantistof.
Uden kendt specificitet eller auto-anti-[betegnelse] (intern
tekst).
Der er forøget risiko for hæmolytisk transfusionskomplikation.
Der er påvist antistof mod erytrocytbundet [medikament]. Foreneligt med medikamentielt betinget autoimmun hæmolytisk
anæmi.