A5.100 Indledning
A5.101 Standardbesvarelser skal lette tolkningen af blodtypeserologiske undersøgelser, sikre enslydende svar på landsplan og dermed øge kvaliteten af patientbehandlingen.
A5.102  Indholdet i standardbesvarelser skal formuleres, så det er målrettet modtageren af svaret, dvs. lægen, sygeplejersken eller
jordemoderen.
A5.103  Standardbesvarelserne er opbygget, så de enkelte sætninger
kan sammensættes til et samlet svar.
A5.105  Tekster til internt brug i laboratoriet er markeret (intern tekst)
nedenfor.