A2.600

Andre behandlingsmuligheder

Trods den lave risiko for smitte og andre komplikationer kan
der være grund til at overveje andre behandlingsmuligheder
end blodtransfusion. Spørg lægen.