A2.500 Bivirkninger ved blodtransfusion

 

A2.500

Bivirkninger ved blodtransfusion

Som ved al anden behandling kan der ved blodtransfusion opstå forskellige bivirkninger. De fleste bivirkninger, som fx feber
og kulderystelser, er kortvarige og harmløse. De alvorlige bivirkninger er sjældne.
Risikoen for, at en blodtransfusion får alvorlige følger, er ca. 1
ud af tres tusinde (1: 60.000) transfusioner svarende til 6 alvorlige tilfælde om året i Danmark. Risikoen for at blive smittet
med leverbetændelse af type B er ca. 1 ud af 1 million
(1:1.000.000) transfusioner, mens risikoen for smitte med enten hiv eller leverbetændelse af type C er så lav som 1 ud af 25
millioner transfusioner (ca. 1 tilfælde pr. 50 år i Danmark).
Dette skal sammenholdes med risikoen for at dø eller få alvorlig sygdom, hvis man undlader nødvendig transfusionsbehandling.
A2.510

Bivirkninger under og umiddelbart efter transfusion

Det er under og umiddelbart efter transfusionen vigtigt, at du
er opmærksom på følgende symptomer: alment ubehag, feber,
kvalme, opkastning, kulderystelser, smerter, åndenød, hjertebanken, hududslæt, diarre og rødfarvet urin.
Ved sådanne symptomer skal du give besked til plejepersonalet.
A2.520

Bivirkninger efter transfusion

I op til 6 måneder efter transfusionen skal du være opmærksom på symptomer som feber, uforklarlig træthed, appetitløshed, kvalme, gulsot og mørkfarvet urin.
Symptomerne kan skyldes overførsel af smitte ved blodtransfusion, eller at røde blodlegemer fra transfusionen ødelægges.