henhold til lovgivningen skal der fra patienten indhentes informeret samtykke til transfusionsbehandling. Teksten nedenfor kan anvendes i en folder og danne baggrund for det informerede samtykke.
A2.100

Samtykke

Før evt. blodtransfusion skal du have givet dit samtykke til behandlingen – så læs derfor folderen!