MAJ201653. DOKUMENTVERSIONSKONTROL

 

Version Tidspunkt Erstattet Kommentarer
1.0 NOV 1994 oprindelig version
1.1 JAN 1996 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.100
Kapitel 5 ændring i 5.322
Kapitel 6 ændring i 6.610, 6.620, 6.640, 6.750
Kapitel 7 ændring i 7.230, 7.248, 7.281
Kapitel 8 ændring i 8.200
Kapitel 10 ændring i 10.116, 10.211
Kapitel 12 ændring i 12.370, 12.390
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 2 tilføjelse vedr. væksthormon, revision af tekst
Appendiks 3 pp. A3.3 og A3.14; revision af skemaerfuld
Appendiks 9 stændig revideret
Appendiks 11 nytilkommet
Ordforklaring definitioner på kassations- og uddateringprocent bragt i overensstemmelse med de af
Sundhedsstyrelsen anvendte i forbindelse med
Indeks statistik på blodområdet
1.2 SEP 1996 Forside
Indholdsfortegnelse Indledning
Appendiks 2 tilføjelse vedr. Creutzfeldt-Jakobs sygdom krævet af Sundhedsstyrelsen, revision af tekst
pp. A3.5 – A3.8; tilføjelse vedr. Creutzfeldt
Appendiks 3  Jakobs sygdom
nytilkommet
Appendiks 12 nytilkommet
Appendiks 13
Indeks
1.3 APR 1997 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 ændring i 2.300, 2.320
Kapitel 3 ændring i 3.200, 3.300, 3.640; tilføjet 3.651,
3.655
Kapitel 4 ændring i 4.330, 4.340
Kapitel 5 ændring i 5.314, 5.315, 5.322
Kapitel 7 ændring af 7.244, 7.246, 7.281; tilføjet 7.248,
7.249
Kapitel 8 tilføjet 8.500
Kapitel 9 ændring af 9.210
Kapitel 10 ændring af 10.113, 10.114, 10.270, 10.410,
10.510; tilføjet 10.420, 10.421, 10.430, 10.511,
10.512, 10.513, 10.514
Kapitel 11 ændring af 11.400, 11.830, 11.870, 11.930,
11.960, 11.980
Kapitel 12 tilføjet 12.241
Appendiks 3 Personer, der ikke er født og opvokset i Danmark: Skandinavien ændret til Norden; HIV:
regler for personer, der har haft sexuel kontakt
til personer med risikoadfærd tilføjet; Malariaområder: Afrika ændret til Afrika syd for Sahara; nye kort over malariaområder; Medicinindtagelse: ændringer for acetylsalicylsyre og
tilføjelse af NSAID i skema
Appendiks 14 nytilkommet
Appendiks 15 nytilkommet
Indeks
1.4 OKT 1998 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.685 tilføjet, 3.692
Kapitel 10 fjernet10.425
Kapitel 11 tilføjetændring af 11.971
Kapitel 12 12.235 og 12.236 tilføjet
Appendiks 1 nye referencer tilføjet
Appendiks 3 ændring af punkterne Allergiske lidelser, Borrelia, Creutzfeldt-Jacobs sygdom, Diabetes mellitus og Stofskiftesygdomme. Tilføjelse af Hæmokromatose, Skarifikation og Tyroidealidelser
Revision af navne, adresser, tlf.nr. mv. i det
Appendiks 13 omfang ændringer har været redaktionen
bekendt
Appendiks 16 nytilkommet
Indeks
2.0 NOV 1999 totalt omredigeret version
2.1 JUN 2001 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 6 6.312, 6.313 og 6.314
Kapitel 8 ændret8.440 og 8.510
Kapitel 10 ændret10.110 og 10.120
Kapitel 11 tilføjet11.131 tilføjet, 11.250 ændret, 11.260
Kapitel 12 fjernet12.770 tilføjet, 12.930 og 12.940
Kapitel 13 ændret13..10, 13.320 og 13.23
Appendiks 1 ændretrevision af spørgsmål, selvstændig
underskrift vedrørende indhentning af helbredsoplysninger fra tredjepart
Appendiks 2 Autoimmune sygdomme, Katetre og endoskoper, Kræftlidelser og Malariaområder ændret,
HTLV og Hash tilføjet
Appendiks 6 fejl rettet i tabellerne A6.1, A6.7 og A6.9 samt i
A6.212, A6.122, A6.400, A6.521 og A6.792.
Tabel A6.1, A6.216 og A6.217 ændret af hensyn til systemer med flere end 3 poser. A6.800
og A6.801
Appendiks 7 tilføjet
Appendiks 9 ændringer i navne m.v
Appendiks 15 A9.320, A9.330 og A9.34 ændret
Appendiks 16 nyt
Dokumentversionskontrol nyt
2.2 JAN 2003 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.220 og 11.250 ændret
Kapitel 13 13.130, 1320, 13.231, 13.250, 13.415, 13.430
og 13.406 ændret 13.135, 13.232 og 13.238
Kapitel 14 tilføjet14.100, 14,320, 14.530, 14.640, 14.820,
14.940 og Tabel 14.1 ændretTabel 14.2
Appendiks 1 tilføjet afsnit om, at donorernes blod kan anvendes til kvalitetssikring og forskning tilføjet
afsnit om allergi samt tabellerne A2.1 og A2.2
Appendiks 2 ændret
ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 7 A9.120, A9.330, A9.370, A9.600 og A9.616
Appendiks 9 ændret
A14.120, A14.401, Figur A14.1, Figur A14.2 og
Appendiks 14 Figur A14.3 ændret A14.421 og A14.422 tilføjet
nytilkommetnytilkommet
Appendiks 17 nytilkommet
Appendiks 18 nytilkommet
Appendiks 19
Appendiks 20
Dokumentversionskontro
Indeks
2.3 NOV 2004 Kapitel 4 4.730 tilføjet
Kapitel 7 7.220, 7.320, 7.410, 7.420, 7.430 ændret
Kapitel 12 12.720, 12.730, 12.740, 12.760, 12.770,
12.820, 12.825, 12.830, 12.835, 12.840, 12.870
Kapitel 13 ændret
Appendiks 1 13.370 tilføjet
Spørgsmål om ophold i Storbritannien tilføjet
skema til førstegangsdonorer.Nordamerika
strøget i spørgsmålet Har du rejst udenfor…. i
Appendiks 2 begge skemaer
A2.135 tilføjet
A2.300 ændringer vedrørende akupunktur,
endoskopisk undersøgelse, epilepsi, HIV, huller
til smykker, kokain, kræftlidelser, medicinindtagelse, operation, osteomyelitis, piercing, Qfeber, skarifikation, stiklæsion, svangerskab,
syfilis, tandlægebehandling, tatovering, toksoplasmose, transfusion, vaccinationer, vCJD,
West Nile Virus og xenotransplanatation
Tabel A2.1 slettet. Tabel A2.2 ændret til A2.1
og vacciner tilføjet
Appendiks 3 Korrigeret i henhold til Kommissionens direktiv
2004/33/EF
Appendiks 6 2004/33/EF.
A6.103, A6.121, A6.122, A6.123 ændret
A6.124 tilføjet
A6.200-A6.299 ændret
Tabel A6.6-A6.9 og A6.12 nye Tabel A6.7-A6.13
(version 2.2) ændret nummer
Tabel A6.13-A6.15 (version 2.3) ændret
A6.410, A6.420, A6.430, A6.810
Appendiks 7 Ændringer tilgået redaktionen
Appendiks 9 Tabel A9.721 ændret
Appendiks 21 nytilkommet
Appendiks 22 nytilkommet
3.0 OKT2006 totalt omredigeret version
3.1 OKT2008 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.100
Kapitel 2 totalt ændret
Kapitel 3 3.500, 3.510, 3.520, 3.560
Kapitel 4 4.310
Kapitel 6 6.111, 6.124, 6.910
Kapitel 7 7.115, 7.120, 7.220, 7.280, 7.281, 7.282
Kapitel 9 9.110, 9.210, 9.310, 9420, 9.441
Kapitel 10 10.100, 10.105 (ny), 10.110, 10.120, 10.130,
10.140 (slettet), Tabel 10.1-4 (slettet)
Kapitel 11 11.100, 11.320, Tabel 11.1, 11.630, 11.720,
Tabel 11.2, 11.820
Kapitel 12 totalt ændret
Kapitel 13 13.140, 13.510, 13.520, 13.560, 13.570
Kapitel 14 14.100, 14.150, 14.160, 14.210, 14.400
Kaptiel 15 15.240, 15.260, 15.422-427, 15.441, 15.600
(Autoimmune sygdomme, hepatitis, HIV-1/2,
Malaria), Tabel 15.1, Tabel 15.3
Kapitel 17 17.625, 17.650, 17.660, 17.706, 17.714,
17.715, 17.719
Kapitel 18 18.100, 18,110, 18.130 (slettet), 18,140,
18.210, 18,230
Kapitel 19 19.800 [henvisning], 19.810, 19.811, 19.812,
19.821, 19.830
Kapitel 20 20.420, 20.430, 20.520, 20.540 (slettet), 20.700
(ny), 20.710 (ny)
Kapitel 21 21.100, 21.105 (ny), 21.206, 21.207, 21.208,
21.209, 21.210, 21.211, 21.410, 21.511,
21.521, 21.522, 21.523, 21.730, 21.800,
21.810, 21.811, 21.812, 21.813 (ny), 21.814,
21.815, 21.816, 21.817 21.818 (nyt nummer),
21.820 (slettet), 21.901, 21.912 (slettet),
21.913, 21.914, 21.920, 21.921, 21.922,
21.930, 21.932, 21.940, Fig, 21.1, Fig. 21.2 (nyt
nummer)
Kapitel 22
Kaptiel 23 22.400, 22.720, 22.730, 22.830
23.110, 23.135, 23.140 (slettet), 23.260,
23.415, 23.430, 23.440, 23.446 (ny), 23.450,
Appendiks 2 23.460, 23.470, 23.490
Appendiks 3 A2.100, A2.200
A3.115 (ny), A3.450, A3.610, Tabel A3.2, Tabel
Appendiks 4 A3.3. Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.500
A5.100, Tabel A5.1, A5.310, A5.211, A5.223
(ny), A5.213 (ændret nummer), A5.221,
A5.223, A5.224 (ny), A5.233, A5.242, A5.302,
Appendiks 7 A5.310, A5.400
Appendiks 10 A7.100, A7.500, A7.510
Appendiks 11 A10.111, A10.112, A10.121 A10.123, A10.124,
A10.125, A10.126, A10.127, A10.128, A10.213,
A10.298 (ny), Tabel A10.14 (ny), Tabel A10.15,
Tabel A10.16, Tabel A10.17, Tabel A10.18 (ny),
Tabel A10.19, Tabel A10.20, Tabel A10.21,
Tabel A10.22 (ny), Tabel A10.23-A10.25 (nye
numre)
Appendiks 12 ændringer tilgået redaktionen
A12.000, A12.100, A12.304 (slettet), A12.305
(slettet), A12.310, A12.311, A12.311, A12.313,
A12.314, A12.320, A12.343
Appendiks 14 elektronisk rekvisition udsat til version 3.2
Appendiks 15 A15.100, A15.400, A15.800 (ny), A15.9
Appendiks 16 90 (ændret nummer)
Referencer Nytilkommet
R202, R203, R206, R300, R401, R490 (slettet)
Ordforklaring Albumin, Blodbank, DVI, Erytrocytkomponenter, Fast donor (slettet), Flergangsdonor, Fremstilling (slettet), Fremstiller (slettet), Førstegangsdonor, Karantæneret donor, Konferering,
Kvalitetshåndbog, Look-back undersøgelse,
Reserveret bloddonation, Trombocytter, Validering, ”Type & Screen” (slettet)
Versionkontrol
Indeks
3.2 SEP2012 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 Ingen ændringer
Kapitel 2 Ændringer i indledende afsnti
Kapitel 3 3.501, 3.510, 3.530 (slettet), 3.540 (slettet),
3.560
Kapitel 4 4.101, 4.310, 4.320 (nu 19.910), 4.325 (nu
19.920), 4.410, 4.420, 4.445, 4.450
Kapitel 5 5.210, 5.230
Kapitel 6 6.040, 6.110, 6.120, 6.130, 6.935, 6.970, Tabel
6.1 (ny), Tabel 6.2 (ny)
Kapitel 7 7.120, 7.131, 7.140, 7.170, 7.270
Kapitel 8 Ingen ændringer
Kapitel 9 9.110, 9.441
Kapitel 10 Omredigeret, DDKM tilføjet
Kapitel 11 Indledning ændret, 11.640, 11.720
Kapitel 12 Ændret titel, 12.130, 12.700 (ny)
Kapitel 13 13.560, 13.570, 13.590
Kapitel 14 Ingen ændringer
Kaptiel 15 15.180, 15.600 (Akupunktur, Allergiske lidelser,
Autoimmune sygdomme, Botoxindsprøjtning,
D-vitaminindsprøjtning, Diaré, Faktor V Leiden,
Feber, Fiskespa, HIV-1/2, Kokain, Kønssygdomme, Malaria, Operation, Polycystisk ovariesyndrom, Tyroidealidelser), Tabel 15.3, Tabel 15.4, Tabel 15.5, Tabel 15.6
Kapitel 16 16.420
Kapitel 17 17.701, 17.702, 17.705, 17.706, 17.709,
17.713, 17.450, 17.540
Kapitel 18 18.101, 18.140
Kapitel 19 19.270, 19.811 (slettet), 19.820, 19.830, 19.910
(tidligere 4.320), 19.920 (tidligere 4.325),
19.840 (ny)
Kapitel 20 20.101, 20.170
Kapitel 21 21.101, 21.105, 21.120, 21.130, 21.201,
21.202, 21.203, 21.204, 21.207, 21.208,
21.211, 21.420, 21.440, 21.511, 21.520 21.603,
21.604, 21.720, 21.810, 21.812, 21.814,
Kapitel 22 21.901, 21.910, 21,911, 21.930, 21.931, Fugur
Kaptiel 23 21.1, Figur 21.2
22.301, 22.730, 22.760, 22.860, 22.980, 22.991
Kapitel 24 23.135, 23.231 (slettet), 23.232, 23.415,
Appendiks 1 23.446, 23.450, 23.470
Appendiks 2-16 24.118, 24.210, 24.510, 24.600, 24.610, 24.700
Referencer Udgået
Ordforklaring Ingen ændringer
Versionkontrol
Indeks
3.3 FEB2013 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.030-11.090 (tilføjet), 11.100, 11.120,
11.210,11.215, 11.220, 11.225, 11.310, 11.315,
11.320, 11.325, 11.335, 11.410, 11.415,
11.420, 11.530, 11.540 (ny), 11.640, 11.710,
11.715. 11.720, 11.730 (ny), 11.820, 11.900-
11.950 (slettet), Tabel 11.1 (slettet), Tabel 11.2
(slettet)
Kapitel 12
Kapitel 14 12.700-12.840 (ændret, tilføjet)
Kaptiel 15 Totalt ændret
15.312, 15.441, 15.600 Akupunktur, 15.600
Diabetes mellitus, 15.600 Feber, 15.600 Tyroidealidelser
Kapitel 19
Kapitel 20 19.370
20.200, 20.220, 20.230, 20.250, 20.310,
Kapitel 22 20.320, 20.520, 20.600, 20.710
22.201, 23.232, 22.301, 22.420 (ny), 22.770,
Kaptiel 23 22.991
Appendiks 2 23.445, 23.470
A2.101, A2.102 (ny), A2.103 (ny), A2.210,
Appendiks 3 A2.220, A2.400 (slettet)
A3.112, A3.114, A3.115, A3.116, A3.117,
A3.121, A3.122, A3.123, A3.124, A3.125,
A3.126. A3.130, A2.440 (slettet), A3.200,
A3.220, A3.300, A3.310, A3.540, Tabel A3.2,
Appendiks 4 Tabel A3.3, Tabel A3.4, Tabel A3.5
Appendiks 5 A4.200, A4.400
A5.211, A5.212, A5.221, A5.222, A5.232,
Appendiks 6 A5.242, A5.303, A5.304, A5.310, A5.400
A6.060 (slettet), A6.100, A6.120, A6.540,
Appendiks 7 A6.550
A7.200, A7.310, A7.320 (slettet), A7.340
(slettet), A7.410, A7.430, A7.440, A7.510,
Appendiks 8 A7.530, A7.610
Appendiks 9 A8.300 tilføjet
A9.102 (ny), A9.103 (ny), A9.110, A9.305,
A9310, A9.320, A9.330, A9.340, A9.350,
A8.360, A9.370, A9.380, A9,400, A9.500,
Appendiks 10 A9,600, A9.700, Tabel A9.1
A10.105 (ny), A10.106 (ny), A10.111, A10.112,
A10.123, A10.124, A10.128, A10.212, Tabel
A10.3, A10.231, Tabel A10.12A (ny), A10.275,
A10.276, A10.293, A10.298, Tabel A10.11,
Tabel A10.15, Tabel 10.13A (ny), Tabel 10.13B
(ny), Tabel 10.13C (ny), Tabel 10.13D (ny),
Tabel 10.13E (ny), Tabel A10.19, Tabel 10.19A
(ny), Tabel A10.17, Tabel A10.18, Tabel A10.20,
Tabel 10.21, Tabel 10.21A (ny), A10.810
Appendiks 11 A11.200
Appendiks 14 Udgår
Referencer R.110, R.111, R.112, R.113, R.114, R.115,
R.202, R203, R.204, R..205, R.207, R.208,
R.210, R.211, R.212, R.213, R.214, R.215,
R.216, R.300, R.402, R.450, R.502
Ordforklaring Audit (ny). DOSK (ny), DTDB (ny), Færdigvare
(slettet), Hovedforskrift (slettet), Laboratorieark (slettet), Leukocytter, Udløbsdato
Versionkontrol 11.720 var ikke ændret i version 3.2, er ændret
i version 3.3
19.270 findes ikke. Skulle have været 19.370,
der ikke var ændret i version 3.2, er ændret i
version 3.3
21.520 var ikke ændret i version 3.2, skulle
have været 21.522
21.232 var ikke ændret i version 3.2, er ændret
i version 3.3
24.210 var ikke ændret i version 3.2, skulle
have været 24.110
Indeks
3.4 FEB2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 11 11.215 (ændret), 11.315 (ændret), 11.415
(ændret), 11.715 (ændret), 11.805 (slettet krav
om pH måling)
Kapitel 15 om pH måling)
15.600 Cøliaki (ny), 15.600 blodpropper (link til
karlidelser), 15.600 karlidelser, 15.600 hepatitis
(tilføjet hepatitis E), 15.600 Kønssygdomme
(tilføjet diagnosetidspunkt)
Appendix 5 Erstattet TRALS med TRALI, revideret i forhold
til ISBT definitioner, A5.211, A5.213, A5.221,
A5.222, A5.223, A5.241, A5.242, A5.304,
A5.400 (nyt link)
Referencer R.204 tilføjet BEK 1249 af 17/10/2013, R.208
BEK 538 erstattet med BEK 1446 af 30/9/2013
Ordforklaring Produktkort (slettet)
Indeks
3.5 JUN2014 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 22 22.700, 22.710, 22.720, 22.730, 22.740
Kapitel 23 23.110 (tilføjet vejledning), 23.440, 23.441 ny,
23.442 ny, 34.443 ny
Appendix 11 Fyns Amts Transfusionsvæsen/Klinisk Immunologisk afsnit, Sydvestjysk Sygehus ændret til
Syddansk Transfusionsvæsen og Vævscenter,
V0116 (Herlev, tissues and cells) tilføjet
Referencer Vejledning om patientidentifikation (VEJ nr.
9808 af 13/12/2013) erstatter VEJ nr 60258 af
01/05/1998
4.0 MAJ2016 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Tidligere kapitel 2. 2.011 (tidl 3.201, 3.210,
3.220), 2.012 (tidl 3.501), 2.032 (tidl 6.210-
6.230), 2.045 (tidl 8.601), 2.101 (tidl 9.500),
2.111 (tidl 9.500), 2.112 (tidl 9.500), 2.120 (tidl
9.500), 2.131 (tidl 6.020-6.040), 2.132 (tidl
6.010 og 6.050), 2.133 (tidl 6.060), 2.136 (tidl
6.110-6.112), 2.137 (tidl 6.120-6.125), 2.138
(tidl 6.130), 2.141 (tidl 10.101, 10.105, 10.110
og 10.115), 2.142 (tidl 10.103), 2.143 (tidl
10.120), 2.145 (tidl 2.43, 10.130), 2.146 (tidl
10.135), 2.147 (tidl 10.155), 2.149 (tidl 10.170),
2.161 (tidl 3.310), 2.163 (tidl 3.320 og 3.330),
2.171 (tidl 4.101), 2.178 (tidl 4.400), 2.181 (tidl
5.110, 5.120 og 5.130), 2.188 (tidl 5.210), 2.189
(tidl 5.230),
Kapitel 2 2.201 (tidl 12.100), 2.202 (tidl 12.120), 2.203 (tidl 12.130), 2.204 (tidl 12.140),
2.210 (tidl 12.310), 2.211 (tidl 12.320), 2.220
(tidl 12.410), 2.221 (tidl 12.420), 2.222 (tidl
12.430), 2.230 (tidl 12.510), 2.231 (tidl 12.515),
2.232 (tidl 12.515), 2.233 (tidl 12.520), 2.234
(tidl 12.525), 2.235 (tidl 12.530), 2.236 (tidl
12.535 og 12.540), 2.237 (tidl 12.545), 2.240
(tidl 12.610), 2.242 (tidl 12.620), 2.300 (tidl
12.700), 2.301 (tidl 12.710), 2.302 (tidl 12.720),
2.303 (tidl 12.740), 2.304 (tidl 12.750), 2.305
(tidl 12.760), 2.306 (tidl 12.770), 2.310 (tidl
12.800), 2.311 (tidl 12.820), 2.312 (tidl 12.830),
2.313 (tidl 12.840), tabel 2.1 (tidl 6.1), tabel 2.2
(tidl 6.2).
Kapitel 3 Tidligere kapitel 13. 3.350 ændret (tidl 13.350),
3.410 ændret (tidl 13.410), 3.620 ændret (tidl
13.620)
Kapitel 4 Tidligere kapitel 15 (15.170, 15.280, 15.311,
15.312 slettet). 4.230 ændret (tidl 15.230),
4.240 ændret (tidl 15.240), 4.270 ændret (tidl
15.270), 4.432 ændret (tidl 15.432).
Kapitel 5 Tidligere afsnit 15.450, 15.460 og 15.600. Tilføjet appendiks 15 om medicin. Undtagelser for
plasma til fraktionering angivet i parentes.
Slettet: Kontakt med hepatitis og AIDS patienter. Tilføjet: Abort, AIDS/hiv, Amning, Anæmi,
Blokade, Kikkertundersøgelse, Ebola, Euforiserende stoffer, Slidgigt, Risikoadfærd, Rejsekarantæne, Herpes, Øjenssygdomme, Åreknuder.
Kapitel 6 Tidligere kapitel 17 (tabel 17.2, 17.670 og
17.708 slettet). 6.120 ny, 6.121 ny, tabel 6.2
ny, 6.331 ændret (tidl 17.330), 6.420 ændret
(tidl 17.430), 6.421 og 6.422 ændret (tidl
17.445), 6.423 ny, 6.430 ny, 6.431 ændret
(tidligere 17.420), 6.440 ny, 6.442 og 6.445
ændret (tidl 17.450), tabel 6.3 ny, 6.510 (tidl
6.130), 6.520 (tidl 6.320), 6.522 ændret (tidl
17.622), 6.530 (tidl 6.330), 6.540 (tidl 6.340),
6.613 ændret (tidl 17.713), 6.617 ændret (tidl
17.717), 6.618 ændret (tidl 17.718), 6.625 (tidl
4.201 og 4.210), 6.701 (tidl 16.110), 6.702 (tidl
16.130 og 16.131), 6.703 (tidl 16.150), 6.704
(tidl 16.151), 6.705 (tidl 16.160), 6.706 (tidl
16.180), 6.707 (tidl 16.181), 6.711 (tidl 16.295),
6.720 (tidl 16.230-16.250, 16.290), 6.721 (tidl
16.270), 6.722 (tidl 16.270), 6.730 (tidl 16.410),
6.731 (tidl 16.420), 6.732 (tidl 16.440), 6.733
(tidl 16.450), 6.734 (tidl 16.460), afsnit 6.800
ny
Kapitel 7 Tidligere kapitel 14 (14.260 slettet). 7.240
ændret (tidl 14.240), 7.250 ændret (tidl
14.250), 7.251 ny, tabel 7.1 ændret (tidl 14.1).Tidligere kapitel 18. 8.410 og 8.420 (tidl 6.410
Kapitel 8 og 6.905), 8.500 (tidl 6.600), 8.610 (tidl 6.610),
8.620 (tidl 6.620), 8.630 (tidl 6.630), inkl 4.300
Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410,
Kapitel 9 Tidligere kapitel 19 (afsnit 19.300, 19.410,
19.750, 19.760, 19.780, tabel 19.1, 19.790,
19.810, 19.812, 19.820, 19.821, 19.830, 19.840
slettet). 9.210 ændret (tidl 19.210), 9.220 ændret (tidl 19.220), 9.500 ændret (tidl 19.800)
Tidligere kapitel 20 (20.101 slettet). 10.110 ny,
Kapitel 10 10.131 ny
Tidligere kapitel 21. 11.524 ny
Kapitel 11 Tidligere kapitel 7. 12.100 (tidl 6.700), 12.101
Kapitel 12 (tidl 6.710), 12.110 (tidl 6.720), 12.112 (tidl
6.730), 12.120 (tidl 21.208), 12.121 (tidl
21.209), 12.213 (tidl 6.830), 12.214 (tidl 5.130),
12.211 (tidl 5.150), 12.214 (tidl 16.510), 12.330
(tidl 19.910 og 19.920), 12.340 ændret (tidl
7.230), 12.341 ændret (tidl 7.782), 12.401 (tidl
9.210), 12.402 (tidl 19.610), 12.420 (tidl 6.820),
12.510 ændret (tidl 7.310), 12.800 ny, afsnit
12.900 (tidl afsnit 9.400)
Kapitel 13 Tidligere kapitel 22 (afsnit 22.400, afsnit
22.500, afsnit 22.600 slettet). 13.800 ny (tidl
appendiks 3).
Kapitel 14 Tidligere kapitel 11
Kapitel 15 Tidligere kapitel 23 (23.240 slettet). 15.220
ændret (23.220), 15.232 ændret (tidl 23.235),
15.250 (tidl 6.910), 15.251 (tidl 6.920), 15.252
(tidl 6.930), 15.253 (tidl 6.935 og 6.960),
15.300 (tidl appendiks 8), 15.450 (tidl appendiks 3), 15.460 (tidligere appendiks 2)
Kapitel 16 Tidligere kapitel 23. 16.510 (tidl 6.970), 16.500
(tidl appendiks 5)
Tidligere kapitel 24
Kapitel 17 Tidligere afsnit A3.100-A3.220
Appendiks 1 Tidligere appendiks 4
Appendiks 2 Tidligere appendiks 6
Appendiks 3 Tidligere appendiks 7
Appendiks 4 Tidligere appendiks 9
Appendiks 5 Tidligere appendiks 10
Appendiks 6 Tidligere appendiks 11
Appendiks 7 Tidligere appendiks 12
Appendiks 8 Tidligere appendiks 13
Appendiks 9 Tidligere appendiks 16
Appendiks 10 Opdateret
Referencer Tilføjet Plasma til fraktionering og modtagekontrol
Ordforklaring Opdateret
Index
4.1 MAR17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 5 Allergi, autoimmune sygdomme, Bronkitis,
Chagas sygdom, Caritin Transport Defekt (ny),
Chikungunya (ny), diarré, fedmeoperaation
(ny), gastric bypass (ny), genmutaion (ny),
hepatitis, hæmokromatose, kontrastrøntgen/-
skanning (ny), kronisk træthedssyndrom (ny),
operation, risikoadfærd, Zika (ny)
Kapitel 10 10.110 revideret
Kapitel 13 13.720 revideret
Kapitel 15 ”ordination” tilføjet overskrift, 15.110, 15.230,
15.231, 15.236, 15.254, 15.301, Tabel 15.1
(erstatter 15.310-15.320)
Appendiks 3 A3.000
Appendiks 4 A4.310, A4.470 (slettet)
Appendiks 7 Tappetal opdelt i fuldblodstapninger og plasmaferseser
V0070 og V0065ændret til Blod- og Vævscenter
Midt
Appendiks 8 A8.201, A8.205 (slettet)
Referencer Opdateret
Index
4.2 SEP17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.340 (ny)
Kapitel 5 Akupunktur (opdateret liste over autoriserede
sundhedspersoner), risikoadfærd (ændret
ordlyd i afsnit om partners hiv-status), vaccinationer (4 ugers karantæne for HBV), øjensygdomme(ændret karantæne for grøn stær),
Appendiks 6 Total revision, A 6.410, A6.420 og A6.430
(linkes til excel-ark)
Referencer Opdateret
Index
4.3 NOV17 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 3 3.201 (opdateret i forhold til pjecerne), 3.340
(omnummeret til 3.345)
Kapitel 5 Astma (ændret i forhold til systemisk behandling), cannabisolie (ny)
Appendiks 5 Total revision
Index
4.4 JAN19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 2 Ny nummerering af 2.130 pga. duplikat af
nummerserie 2.14x: 2.137 (tidligere 2.138),
2.138 (tidligere 2.139 og 2.140), 2.139 (tidligere 2.141), 2.142 (slettet, i stedet
Kapitel 3 3.520 ændret
Kapitel 4 4.424 (ændret), 4.426 (ændret), tabel 4.1 (ændret).
Kapitel 5 Akupunktur (tilføjet fodterapeut og osteopater), cannabisolie (tilføjet ikke-læge ordineret),
galdesten (ny), gendefekt (omformuleret),
kønssygdomme (tilføjet link til herpes), malariaområder (tilføjet link til rejsekarantæneliste), neurofibromatose (ny), rejsekarantæne
(tilføjet link til rejsekarantæneliste)
Kapitel 6 6.130 (ny), tabel 6.1 (ny), tabel 6.2 (nyt nr.,
tidligere 6.1), tabel 6.3 (nyt nr., tidligere 6.2),
tabel 6.4 (nyt nr., tidligere 6.3)
Appendix 7 Tilføjet Den Danske Hornhindebank
Referencer Opdateret
Index
5.0 JUL19 Forside
Indholdsfortegnelse
Indledning
Kapitel 1 1.001
Kapitel 3 3.110, 3.120, 3.131 (tidligere 3.570), 3.140,
3.150 (slettet), 3.150 (ny), 3.213 (slettet),
3.216, 3.310 (tidligere 3.320), 3.311 (ny), 3.312
(tidligere 3.330), 3.313 (tidligere 3.330), 3.314
(tidligere 3.580), 3.320 (ny), 3.321 (ny), 3.322
(ny), 3.330, 3.340, 3.410 (tidligere 3.310), ,
3.420 (tidligere 3.410), 3.430 (tidligere 3.420),
3.440 (tidligere 3.430), 3.450 (ny), 3.460 (tidligere 3.340), afsnit 3.500 (slettet), afsnit 3.600
(slettet)
Kapitel 4 4.125 (tidligere 4.110), 4.135 (tidligere 4.260),
4.150, 4.160 (slettet), 4.190, 4.210, 4.220 (tidligere 4.230, 4.250, 4.260), 4.220 (slettet),
4.230 (tidligere 4.270), 4.240 (tidligere 4.270),
4.250 (tidligere 4.240), 4.260 (tidligere 4.310),
4.311 (slettet), 4.312 (slettet), 4.411, 4.412
(tidligere 4.411), 4.431, 4.432 (tidligere 4.433),
4.433 (tidligere 4.432), 4.441
Kapitel 5 5.110 (tidligere 5.102), 5.102 (ny), 5.103 (ny),
allergi/høfeber, blindhed (ny), blødningsdefekter, døvhed (ny), Ehlers-Danlos syndrom (ny),
Familiær hyperkolesterolæmi (ny), GilbertMeulengrats syndrom (ny), handicappede
donorer (ny), hypertension, klinisk forsøg (ny),
kørestolsbrugere (ny), malaria, medicin, neufibromatose (ny), tandlægebehandling, thalassæmi (bærer af)
Kapitel 6 6.605, 6.526
Kapitel 7 7.710, 7.120, 7.400, 7.500
Kapitel 8 8.121 (slettet), 8.121 (ny), 8.122 (ny), 8.210,
8.301(ny), 8.341, 8.342 (slettet), 8.360, 8.420,
8.430 (tidligere 8.510), 8.440 (tidligere 8.610),
8.450 (ny), 8.460 (ny), 8.470 (ny), 8.480 (ny), 8.500 (slettet), 8.600 (slettet), 8.620 (slettet),
8.630 (slettet)
Kapitel 9 9.110
Kapitel 10 10.110, 10.150, 10.610
Kapitel 11 11.104 (tidligere 11.105), 11.113 (slettet),
11.330, 11.424
Kapitel 12 12.102 (tidligere 12.121), 12.103 (tidligere
12.120), 12.200 (overskrift ændret), 12.212
(tidligere12.280), 12.213-12.215 (ændret
nummer tidligere 12.212-12.214), 12.220 (slettet), 12.220 (ny), l2.230 (tidligere 12.250),
12.230 (slettet), 12.240 (tidligere 12.330),
12.240 (slettet), 12.241 (slettet), 12.250 (tidligere 12.331), 12.260 (tidligere 12.340), 12.261
(tidligere 12.341), 12.262 (tidligere 12.350),
12.270 (flyttet til 12.220), 12.280 (flyttet til
12.212), 12.300 (slettet), 12.310 (slettet),
12.320 (sletet), 12.321 (slettet), 12.300-12.850
(ændret nummer tidligere 12.400-12.950),
12.840 (samme formulering som 11.330), tabel
Kapitel 13 12.1 (ny)
Kapitel 15 13.310, 13.311, 13.810
Opdelt 15.100 i to afsnit, 15.100 og 15.200
henholdsvis. Herved ændres nummereringen
fremadrettet i hele kapitlet, 15.211, 15.220,
Kapitel 16 15.221 (ny), 15.222 (ny), 15.330, 15.401,
15.402 (ny), 15.464 (flyttet til 15.703), 15.703
Kapitel 17 16.240, 16.242, 16.243 (inkluderet i 16.242),
16.260
17.700 (slettet), 17.340 (ny), 17.430 (ny),
17.540 (ny), 17.700 (ny), 17.710 (ny), 17.720
Appendiks 1 (ny), 17.730 (ny), 17.740 (ny)
Appendiks 9 A1.122
Tidligere appendiks 10. Appendiks 9 om edbforlig er udgået
Appendiks 10 Ny
Referencer Opdateret
Ordforklaring Opdateret
Index Opdateret
5.1 MAR20 Forside
Kapitel 3 3.201
Kapitel 4 4.135, 4.230 (slettet), 4.423, tabel 4.1, 4.441
Kapitel 5 5.101, allergi (tilføjet afsnit om nældefeber),
blødningsdefekter, borrelia, hjernerystelse
(ny), hovedtraume (ny), kræftlidelser, risikoadfærd, tandlægebehandling, øjensygdomme
Kapitel 6 Overskrift, 6.420, 6.423, afsnit 6.700 (ny)
Kapitel 12 12.410, 12.412, 12.413 (ny), 12.700
Kapitel 13 13.100 (flyttet til kap 15), 13.200 (flyttet til kap
15), nummerering ændret tilsvarende. 13.504
(ændret, tidligere 13.704)
Kapitel 15 Følgende er flyttet fra kapitel 13 og ændret formulering: 15.400, 15.401, 15.500, 15.501.
15.502 (tidligere 15.401), 15.503 (ny), 15.600
(ny), 15.601 (ændret, tidligere 15.402), tabel
15.1, 15.700 (tidligere 15.500, nummering
ændret tilsvarende fremefter).
Appendiks 4 Tekst om tranfusionsråd slettet. Tekst om autolog taping indsat (tidligere 6.700)
Appendiks 6 A6.307, A6.309
Appendiks 8 Reference
Appendiks 10 10.101, 10.322, tabel 10.1
Referencer Opdateret
Indeks Opdateret
5.2 NOV2021 Generelt Ændret skrifttype
Forside
Indholdsfortegnelse
Forord
Kapitel 1 Opdateret referencer
Kapitel 2 Opdateret referencer, 2.001 (opstillet alfabetisk), tabel 2.1 opdateret, tabel 2.2 (tabel numereret og navngivet)
Kapitel 3 3.500 (fejlagtigt slettet, indsat uændret fra
tidligere)
Kapitel 4 4.424, 4.426, tabel 4.1 (aldersgrænse hævet til
75 år), 4.440 (overskrift ændret)
Kapitel 5 Akupunktur (link til liste over autoriserede
sundhedspersoner), allergi/høfeber (peroral
behandling giver ikke pause), blokade (slettet 4
ugers pause), borrelia (intet udslæt må tappes), Chagas (slettet lande fra afrika), CJD (omformuleret), feber – indsat feber efter vaccination, forkølelse (overensstemmelse med feber), knoglebrud (ny), kontrastrøntgen (må
tappes), vaccination (tilføjet covid-19), svangerskab erstattet med graviditet.
Kapitel 6 Tabel 6.1 (slettet), 6.130 (slettet)
Kapitlet er ændret så plasmaferesetapninger
har særskilt afsnit. Det indebærer: 6.410 er
ændret til 6.115, 6.421 (ny), 6.440-6.442 (nye),
6.500 nyt afsnit, dvs afsnit 6.600 er tidligere
afsnit 6.500, afsnit 6.700 tidligere afsnit 6.600,
afsnit 6.800 tidligere afsnit 6.700. Tekst uændret fraset 6.716 (ændret), 6.852 (ink til tabeller), tabel 6.6-6.8 (slettet).
Kapitel 7 7.120 (ændret), 7.270 (opdateret ref.), 7.320
(slettet).
Kapitel 10 10.110 (ændret)
Kapitel 11 11.511 (ændret), 11.512 (ændret), 11.630
(ændret)
Kapitel 13 13.130 (ændret), 13.540 (ændret), 13.700 (nyt
afsnit)
Kapitel 15 15.210 (ændret), tabel 15.1 (ændret), 15.503
(ændret), 15.600 (ændret), 15.801 (ændret)16.293 (slettet), 16.270 (ændret)
Kapitel 16 17.111 (ændret), 17.320 (ændret), 17.410
Kapitel 17 (opdateret ref.)
A1.121 (opdateret ref.)
Appendiks 1 A3.000 (opdateret ref.)
Appendiks 3 A5.800 (ændret)
Appendiks 5 A6.101, A6.102, A6.112 (e-mail ændret),
Appendiks 6 A6.121 (email og hjemmeside ændret), A6.123
(ændret), A6.128 (ændret), tabel A6.1 (ændret)
Opdateret kontaktinfo og tappetal
Appendiks 7 A9.000 (ændret), A9.311 (slettet), Tabel 9.1
Appendiks 9 (ændret)
Opdateret
Referencer GDPR, IVD, MDR
Ordforklaring Opdateret
Versionskontrol Opdateret
Indeks
5.2.1 DEC21 Kapitel 5 Thyroidealidelser (erstattet eltroxin med generisk navn og indsat eksmpler på handelsnavne),
åreknuder (uændret, forsvundet ved en fejl i
version 5.2)
5.3 MAR22 Kapitel 5 Allergi/desensibilisering (ændret), vaccination
(tilføjet varicel-zoster som oprenset antigen)
Kapitel 6 Afsnit 6.800 (ændret)
Kapitel 11 Figur 11.1 (tilføjet bemærkning)
Kapitel 16 16.292 (ændret), 16.293 (ny)
Kapitel 17 17.118 (ændret)