5.200

Alfabetisk liste over donorkriterier

Abort Se graviditet
AIDS/hiv Må ikke tappes, donor udmeldes.
Har man været udsat for mulig smitte: pause i 4 måneder. Se
også hiv 1/2.
Akupunktur Akupunktur udført med sterile engangsnåle af autoriseret
sundhedsperson: må tappes. Man skal dog være opmærksom
på, at årsagen til behandlingen kan medføre pause.
Udført i andet regi: pause i 4 måneder, pga. risiko for overførsel af hepatitis.
Se liste over autoriserede sundhedspersoner her.
Allergi Insektstikallergi
IgE rettet mod insektgifte (bi og hveps) kan medføre anafylaksi. Imidlertid er forekomsten af disse relativt sjældne og risikoen for insektstik er kun til stede i sommerhalvåret.
Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, Quinckes ødem,
angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes.
Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes.
Almindelig stor hævelse efter insektstik: må tappes.Latexallergi
Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, akut hævelse,
Quinckes ødem, angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes.
Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes.
Milde symptomer som eksem: må tappes.Lægemiddelallergi
Alvorlig allergi (astma, anafylaksi, nældefeber, akut hævelse,
Quinckes ødem, angioødem): må ikke tappes, donor udmeldes.
Ved negativt udfald af provokationstest: må tappes.
Milde symptomer som eksem eller diarré, hvor det er sandsynligt, at det ikke skyldes allergi: må tappes.Nikkelallergi
Donorer med nikkelallergi: må ikke tappes, hvis der er opblussen af symptomer i forbindelse hermed (nikkel i tappekanyle).Medicinsk behandling
Farmakologisk behandling af donors allergiske sygdom har i de
fleste tilfælde ingen eller beskeden betydning ved transfusion,
se www.pro.medicin.dk.
Amning Der bør gives pause, så længe der ammes regelmæssigt.
Amøbedysenteri Pause i 4 uger efter raskmelding
Anæmi Se 4.430 og Tabel 4.2 vedrørende hæmoglobinundersøgelse.
Generelt vil pause eller udmeldelse afhænge af årsagen til
anæmi.
Perniciøs anæmi: må ikke tappes, donor udmeldes.
Lægeordineret behandling med B-12 vitamin: pause i 6 måneder efter afsluttet behandling. Donor skal være rask og have ennormal hæmoglobinværdi.
Thalassæmi og seglcelleanæmi: må ikke tappes, donor udmeldes. Bærere af thalassæmi: må tappes til PFF.
Apopleksi Må ikke tappes, donor udmeldes.
Astma Se allergi.
Autoimmune sygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes (fx reumatoid
artrit, lupus erytematosus, sklerodermi, Sjögrens sygdom, myasteni, Goodpasture, Crohns sygdom, colitis ulcerosa).
Autoimmue tyroidealidelser: se tyroideasygdomme.
Sarkoidose: pause 1 år efter raskmelding og hvis sygdommen
ikke har givet blivende skader på vitale organer som hjerte,
lunger eller lever.
Babesiosis Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Beruselse Tydeligt berusede personer tappes ikke (dels på grund af forøget risiko for tilskadekomst efter tapningen, dels fordi de ikke
kan forventes at give korrekte oplysninger).
Besvimelse Gentagne besvimelsestilfælde: må ikke tappes, donor udmeldes.
Blindhed Se handicappede donorer.
Blodmangel Midlertidig eller permanent pause afhængig af årsagen, se
også 4.430 og anæmi.
Blodprop Se under karlidelse.
Blodsygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Blodtransfusion Se transfusion.
Blodtryk Se hypertension eller hypotension.
Blokade I led eller muskler: pause som angivet på www.pro.medicin.dk.
Kender donor ikke præparatet: pause i 7 dage. Donor skal være uden følgevirkninger af blokaden
Blødningsdefekter Blødersygdom (hæmofili): må ikke tappes, donor udmeldes.
Koagulationsdefekter, hvis donor har symptomer: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også gendefekt.
Borrelia Ved insektbid, hvor der er mistanke om infektion med Borrelia:

 • Intet lokalt udslæt: må tappes.
 • Lokalt udslæt, penicillinbehandlet: må ikke tapps, pause i 4 uger fra afsluttet behandling.
 • Lokalt udslæt, ikke penicillinbehandlet: må ikke tappes, donor henvises til egen læge.
 • Fremskredne stadier af borreliose (herunder multipelt udslæt, neuroborreliose, hjerteborreliose eller borreliaudløst ledsymptomer): må ikke tappes, pause i 4 uger efter raskmelding.
Botoxindsprøjtning Udført af autoriseret sundhedsperson: pause i 1 døgn. Udført i
andet regi: pause i 4 måneder, pga. risiko for overførsel af hepatitis.
Bronkitis KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, rygerlunger):
Symptomfrie på inhalationsbehandling: må tappes.
Symptomer eller systemisk behandling: må ikke tappes, donor
udmeldes.
Asbetose: må ikke tappes, donor udmeldes.
Brucellose (springfeber) Pause i 2 år efter fuld helbredelse (PFF: må tappes).
Cancer Se kræftlidelser.
Cannabisolie Se www.pro.medicin.dk. Ikke-læge ordineret: pause i 4 uger,
se også hash. Vær opmærksom på om tilgrundliggende sygdom giver længere pause/udelukkelse.
Caritin Transport Defekt
(CTD)
Må tappes.
Centralnervesystemet En sygehistorie med alvorlig sygdom i centralnervesystemet:
må ikke tappes, donor udmeldes.
Chagas’ sygdom Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Personer, der har boet i endemiske områder i en sammenlagt
periode på mere end 6 måneder (specielt landdistrikter i Syd og Mellemamerika): må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må
tappes).
Chikungunya Pause i 6 måneder efter ophør af symptomer (PFF: må tappes).
Creutzfeldt-Jakobssygdom Personer, der er behandlet med hormonekstrakt fra humane
hypofyser, har fået dura mater eller hornhindetransplantat:
må ikke tappes, donor udmeldes
Personer med familiær risiko for CJD: må ikke tappes, donor
udmeldes. Familiær risiko for CJD defineres som:

 • Hvis det er påvist ved genetisk undersøgelse
 • Personer med et enkelt tilfælde af CJD blandt søskende, forældre, forældres søskende eller bedsteforældre, hvor donor med sikkerhed ved, at der er tale om den familiære form fCJD
 • Personer, der har oplyst om mere end ét tilfælde af CJD i den genetiske familie (uanset hvor fjernt beslægtede tilfældende måtte være) eller på anden vis er orienteret om øget risiko for CJD i den genetiske familie.

Personer, hvor der har været ét (sporadisk) non-familiært tilfælde i den genetiske familie og som ikke opfylder nogen af de
ovenstående kriterier: må tappes
Se også vCJD.

Cøliaki Hvis donor er symptomfri på glutenfri diæt: må tappes hvis
hæmoglobinkoncentration er inden for donorkriterierne.
D-vitaminindsprøjtning Må tappes (dog obs. årsag til behandling).
Denguefeber Pause i 6 måneder.
Desensibilisering Se allergi.
Diabetes mellitus Hvis donor behandles med insulin: må ikke tappes, skal udmeldes.
Hvis donor behandles med tabletter: se www.pro.medicin.dk
Diarré Varighed < 24 timer: pause i 1 uge fra ophør af diarré.
Varighed > 24 timer: pause i 4 uger, hvis diarréen skyldes akut
infektion hos en i øvrigt rask person. Diarréen kan være forårsaget af Yersenia, der kan overføres med transfusion.
Colitis ulcerosa eller Crohns sygdom: se autoimmune sygdomme.
Dura mater transplantation Må ikke tappes, donor udmeldes.
Døvhed  Se handicappede donorer
Ebola  Personer der har været i områder med forekomst af ebola:
pause i 2 måneder efter hjemkomst, medmindre rejser til landet giver pause i 6 måneder, se rejser.
Personer, der har været overvåget efter eksponering for ebola:
pause i 2 måneder fra overvågningens start.
Personer, der er blevet raske efter smitte med ebola: pause i
12 måneder efter helbredelse og negativ (NAT) test for ebola
virus.
Ehlers-Danlos syndrom Må ikke tappes, donor udmeldes.
Endoskopiskundersøgelse Se kikkertundersøgelse.
Epilepsi Krampeanfald, eller forebyggende behandling for epilepsi: må
ikke tappes, donor udmeldes.
Hvis donor har været medicinfri i 3 år uden anfald kan vedkommende tappes.
Euforiserende stoffer Stoffer, som indsprøjtes: må ikke tappes, donor udmeldes.
Stoffer, som sniffes: pause i 4 måneder. Ved gentagelsestilfælde udmeldes donor. Stoffer, som spises eller ryges: pause i 1 døgn efter indtagelse
ved enkeltstående tilfælde. Ved gentagelsestilfælde: pause i 4
uger.
Ved kronisk misbrug: må ikke tappes, donor udmeldes.
Se også hash, kokain eller narkomaner.
Faktor V Leiden Se gendefekt.
Familiær hyperkolesterolæmi Se kolesterol.
Farligt arbejde eller fritidsbeskæftigelse Bør normalt medføre et interval på mindst 12 timer mellem
bloddonationen og genoptagelse af det farlige arbejde eller
den farlige fritidsbeskæftigelse.
Eksempler: piloter, bus- eller togførere, kranarbejdere, personer, der arbejder på stiger eller stilladser, bjergbestigere og
dykkere.
Feber Feber > 38 oC i mindre end 2 uger: pause i 2 uger efter feberens ophør.
Feber > 38 oC i mere end 2 uger: pause i 4 måneder efter feberens ophør.
Feber efter ophold i malariaområde: pause i 4 måneder efter
feberens ophør samt negativ IFAT.
Feber i foorbindelse med vaccination: må tappes når feberen
er ophørt
Fedmeoperation Uanset hvilken type operation: må ikke tappes, donor udmeldes.
(Fedmeoperation medfører livslangt behov for jernbehandling)
Fibromyalgi Må tappes, hvis donor er velbefindende og uden medicinsk
behandling.
Fiskespa Hvis donor havde sår på fødderne før eller under behandlingen
eller hvis der var tegn på blod i vandet før eller under behandlingen: pause i 4 måneder.
Flåtbid Se borrelia.
Forkølelse Forkølelse og infektioner i de øvre luftveje (halsbetændelse):
pause er af praktiske årsager et skøn. Donor bør ikke tappeshvis der er en forkølelse i rivende optræk eller donor har feber.
Har donor haft feber (> 38 oC), må der tappes 2 uger efter feberens ophør.
Ved banale forkølelser må man af praktiske grunde skønne,
idet donor ikke må tappes, hvis donor har feber, eller hvis der
er en forkølelse i rivende optræk.
Forkølelsessår Se herpes.
Galdesten Galdestensanfald: må tappes, hvis donor ikke har symptomer.
Operation for galdesten: se operation
Gastric bypass Se fedmeoperation.
Gendefekt Personer, som er bærere af gendefekter og som ikke har eller
har haft symptomer på sygdom: må tappes.
Faktor V Leiden, Protrombin mutation G2021A: heterozygote,
der aldrig har haft blodpropper: må tappes. Heterozygote, der
har haft blodprop, samt homozygote: må ikke tappes, donor
udmeldes.
Ved genetiske forhold forbundet med trombocyt-, erytrocyteller koagulationsfunktion, kan der være andre udelukkelsesforhold afhængig af mutationen.
Gigtfeber Pause i 2 år efter ophør af symptomer, hvis der ikke er tegn på
kronisk hjertelidelse.
Ved kronisk hjertelidelse: må ikke tappes og donor udmeldes.
Gilbert-Meulengrachts
syndrom 
Må tappes.
Glutenallergi Se under cøliaki.
Graviditet Pause i 6 måneder efter barsel eller abort. Gravide bør ikke
tappes.
Gul feber Pause i 4 uger efter raskmelding.
Gulsot Tidligere gulsot: må tappes, hvis årsagen ikke skyldes infektion
med hepatitis B eller C virus. Se også hepatitis.
Gulsot efter mononukleose: pause i 6 måneder efter raskmelding.
Handicappede donorer Den person, som skal være bloddonor, må kunne forstå den til enhver tid givne information samt spørgeskemaer, se også
kapitel 3 og kapitel 4.
Det er tilladt, at personale i blodbanken hjælper donor med at
udfylde spørgeskemaet. Det er tilladt under interviewet at
kommunikere på skrift fremfor mundtligt.
Er der behov for at anvende 3. person under udfyldelse af
spørgeskema og interview, fx tolk er dette tilladt såfremt vedkommende har tavshedspligt og ikke er familiært relateret til
donor.
Kørestolsbrugere kan ikke være donorer af hensyn til deres
sikkerhed. Hvis de besvimer efter donationen og er alene, kan
de risikere hjerneskade, da de bliver siddende oprejst og dermed får mindre ilt til hjernen.
Hash  Enkeltstående tilfælde: pause i 1 døgn efter indtagelsen.
Kronisk misbrug eller regelmæssigt brug: pause i 4 uger efter
misbrugets ophør. Cannabisolie, se cannabisolie.
Hepatitis Infektion med hepatitis B eller C: må ikke tappes, donor udmeldes.
Infektion med hepatitis A: er donor testet og fundet positiv for
anti-HAV (total) og negativ for anti-HAV(IgM): pause i 6 måneder efter raskmelding.
Infektion med hepatitis E: pause i 1 år efter raskmelding.
Nær kontakt (samme husstand, seksuelt samvær, deling af
toiletgrej) til en person med hepatitis B: pause i 4 måneder
efter ophør af husstandsfællesskab.
Donorer med nuværende eller tidligere gulsot: må ikke tappes,
donor udmeldes, hvis årsagen skyldes infektion med hepatitis
virus (B og C). Se også gulsot.
Sygehuspersonale, der er i kontakt med hepatitispatienter: må
tappes.
Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd.
Donorer, som har givet blod til en recipient, der får transfusionsassocieret hepatitis: donor skal indkaldes og undersøges
for markører for hepatitis. Findes der intet påfaldende hos
donor (anamnestisk, klinisk, paraklinisk), må donor fortsat give
blod, dog skal donor udmeldes, hvis dette har fundet sted to gange.
Herpes  Ved synlig skorpe: må tappes.
Hvis såret er åbent: må ikke tappes.
hiv-1/2 Infektion med hiv: må ikke tappes, donor udmeldes.
Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd.
Hjerneblødning Se karlidelser.
Er årsagen til blødning slag mod hovedet, fx fald, eller ulykker,
se hovedtraume.
Hjernerystelse Må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (fx hovedpine,
kvalme, svimmelhed).
Hjertesygdomme  Tidligere eller aktiv hjertesygdom, specielt hjertekarsygdomme, angina pectoris (hjertekrampe) eller uregelmæssig hjerteaktion: må ikke tappes, donor udmeldes.
Personer med medfødte hjertefejl, som er opererede og fuldstændig symptomfri og afsluttet fra kardiologisk kontrol, kan
være bloddonorer efter vurdering af blodbankens læge.
Hornhinde-transplantation Må ikke tappes, donor udmeldes.
Hortons hovedpine  Må tappes, medmindre evt. medicinsk behandling giver pause
som angivet på www.pro.medicin.dk.
Hospitalpersonale  Må tappes.
Hovedtraume  Må tappes 4 uger efter ophør af symptomer (fx hovedpine,
kvalme, svimmelhed)
HTLV-I/II Infektion med HTLV I/II: må ikke tappes, donor udmeldes.
Donorer med risikoadfærd: se risikoadfærd.
Hudsygdomme Venepunktur ved donortapning må ikke foretages på eller i
nærheden af et sted, hvor der er en aktiv hudlidelse (fx eksem,
infektion etc). Se også allergi.
Huller til smykker Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv.
Hypertension Aktiv eller tidligere alvorlig hjerte-kar-sygdom: Må ikke tappes,
donor udmeldes.
Personer, som behandles med blodtryksnedsættende medicin,
må tappes, hvis behandlingen ikke har været ændret de seneste 3 måneder, og de er velbehandlede. Det er tilstrækkeligt,
hvis donor selv oplyser, at de er velbehandlede. Kontrol måling
af blodtryk i blodbanken er ikke nødvendig.
Hypotension Personer, der har et diastolisk blodtryk under 50 mmHg eller et
systolisk blodtryk under 100 mmHg, tappes normalt ikke.
Hæmokromatose Er hæmokromatose påvist tilfældigt, fx i forbindelse med ferritinmåling: må tappes, hvis donor er uden symptomer og ikke
har behov for hyppigere tapninger end den maksimale tappehyppighed for bloddonation. Hvis donor har symptomer eller
har behov for hyppigere tapning: må ikke tappes, donor udmeldes.
Høfeber Se allergi.
Immunsygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Infektionssygdomme Pause i mindst 2 uger efter symptomernes ophør. Der er dog
undtagelser herfor, se amøbedysenteri, babesiosis, borrelia,
brucellose, chagas sygdom, chikungunya, dengue sygdom, ebola, forkølelse, gigtfeber, gul feber, hepatitis, hiv, leismaniasis,
malaria, mononukleose, ornithose, osteomyelitis, Q-feber,
syfilis, toxoplasmose, tuberkulose, vestnilvirus, zika.
MRSA, se dette.
Har donor haft kontakt med patienter med infektionssygdom:
pause = sygdommens inkubationstid, eller – hvis ukendt – 4
uger.
Situationer med nyopståede infektionssygdomme (særlige
epidemiologiske situationer) kan betyde at nye donorkriterier
må indføres hurtigt, se også 4.250.
Kala-Azar Se leishmaniasis.
Karlidelse Aktiv eller tidligere alvorlig hjerte-kar-sygdom: må ikke tappes,
donor udmeldes.
Blodpropper (arterielle eller venøse) eller hjerneblødning: må
ikke tappes, donor udmeldes.
Dyb venetrombose (DVT) udløst af immobilitet, fx flyrejser
eller operation: pause i 6 måneder efter afsluttet medicinsk
behandling. DVT, der ikke er udløst af immobilitet: må ikke
tappes, donor udmeldes.Overfladisk årebetændelse (flebitis) eller åbent bensår (ulcus
cruris): må ikke tappes, pauselængden fastsættes af blodbankens læge.
Personer, der tager receptordineret hjertemagnyl: må ikke
tappes. Hvis donor tager hjertemagnyl på eget initiativ og uden
forudgående sygdom kan vedkommende tappes, dog pause
som anført på www.pro.medicin.dk.
Se også åreknuder.
Kikkertundersøgelse  Anvendelse af bøjelige instrumenter (fleksibelt endoskop):
pause i 4 måneder.
Kirurgi  Se operation.
Klinisk forsøg Indebærer forsøget, at donor skal tage medicin, må donor ikke
tappes så længe vedkommende deltager i forsøget.
Knoglebrud Må tappes medmindre der er åbne sår, en infektion eller donor bærer gips (kan skjule et sår)
Knogleskørhed (osteoporose) Må tappes, medmindre der har været spontane brud. Ved
spontane brud: må ikke tappes, donor udmeldes.
Kokain  Kokainsnifning: pause i 4 måneder.
KOL Se bronkitis.
Kolesterol Forhøjet kolesterol inkl. familiær hyperkolesterolæmi: må tappes hvis asymptomatisk.
Kontrastrøntgen/-skanning  Må tappes medmindre årsagen til undersøgelsen giver pause
eller udmelder donor.
Kronisk træthedssyndrom Må tappes, hvis donor er velbefindende og uden medicinsk
behandling.
Kræftlidelser  Personer, som har eller har haft malign svulst eller malign
blodsygdom: må ikke tappes, donor udmeldes, undtagen:

 • donorer behandlet for basalcellecarcinom: må tappes 1 år efter afsluttet behandling.
 • celleforandringer på livmoderhalsen: må tappes, så længe der kun er fundet celleforandringer/forstadier til kræft.
 • keglesnit (livmoderhalsen): pause i 4 uger.
Kyssesyge Se mononukleose.
Kønssygdomme Klamydia, gonoré, ulcus molle, lymfogranuloma venereum,
kønsvorter: pause i 4 måneder fra diagnosetidspunkt pga. risikoadfærd, som også kan give anledning til smitte med hiv og
hepatitis. Se dog syfilis og herpes.
Kørestolsbrugere Se handicappede donorer.
Leishmaniasis (kala-azar)  Visceral leishmaniasis: Må ikke tappes, donor udmeldes (PFF:
må tappes).
Kutan leishmaniasis: pause i 1 år efter raskmelding (PFF: må tappes).
Rejser til områder med leishmaniasis (identisk med malariaområder): pause i 6 måneder (PFF: må tappes).
Personer, der har haft symptomer på leishmaniasis i pauseperioden: må ikke tappes, før diagnosen er afklaret.
Luftvejssygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også astma og
kronisk bronkitis.
Malaria Personer, som har haft malaria: må ikke tappes, donor udmeldes (PFF: må tappes).
Rejser og ophold i malariaområder, se malariaområder:

 • Personer, som i løbet af de første 5 leveår har boet i et malariaområde: pause i 3 år efter seneste besøg i malariaområde, forudsat donor er symptomfri (PFF: må tappes).
 • Personer, som ikke er født eller opvokset i malariaområde: pause i 6 måneder efter seneste besøg, hvis donor er symptomfri (PFF: må tappes).

Boet i malariaområde defineres som ophold i mere end 6 måneder.
Bemærk, at pausen udløses efter sidste (det vil sige ethvert
nyt) ophold i malariaområde uanset opholdets varighed. Perioden for pause kan ikke nedsættes, selvom undersøgelse for
Plasmodium antistoffer (IgG og IgM) test er negativ eller en
molekylær genomisk test er negativ.
Feber af ukendt årsag under eller efter ophold i malariaområde
eller inden for 6 måneder efter hjemkomst: pause i 4 måneder
efter feberens ophør samt negativ test for antistoffer mod ma-laria (IgM og IgG). Foreligger denne analyse ikke, da pause i 3
år (PFF: må tappes).

Malariaområder Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af liste over
pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Mavesår Påvist mavesår (kikkertundersøgelse eller påvisning af Helicobacter-bakterier): pause i mindst 6 uger efter medicinsk behandling er afsluttet.
Operation for mavesår: må ikke tappes, donor udmeldes.
Donorer, som tager mavesårsmedicin, tappes efter pause, som
anført på www.pro.medicin.dk, hvis donor er velbefindende.
Mave-tarm-sygdomme Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Colitis ulcerosa og morbus Crohn: se autoimmune sygdomme.
Se også diarré.
Medicinindtagelse  Pauseperioden afhænger af arten af medicin, dens virkemåde,
og den sygdom der behandles.
På www.pro.medicin.dk er det for alle registrerede lægemidler
angivet, om donor må tappes, og hvis ikke, hvor lang pause,
der skal gives.
Generelt er medicinmængderne i blodkomponenter under et
niveau, der kan udgøre en fare for recipienten.
For størstedelen af præparaterne, skyldes de angivne perioder
for pause, den tilgrundliggende sygdom hos donor fremfor
præparatet i sig selv.
Donorer, som tager medicin, kan ofte tappes, medmindre årsagen til at præparatet tages, er i strid med helbredskriterierne
i dette kapitel.

Naturlægemidler, kosttilskud og stærke vitamin- og mineralpræparater

Donor må tappes, blot præparatet indtages i doser og med en
hyppighed, som er lig med eller mindre end foreskrevet på
pakningen.

Dopingmidler

Er præparatet indtaget ved injektion (i.m. eller i.v.): må ikketappes, donor udmeldes.
Drejer det sig om et lægemiddel, som kan identificeres (hvis fx
lægemidlet er købt i Danmark, eller donor medbringer pakning) og som indtages i anbefalet dosering, kan donor tappes,
medmindre andet er angivet på pro.medicin.dk.
Kan lægemidlet ikke identificeres (lægemidlet er fx købt i udlandet eller donor kender ikke præparatnavnet): pause i 1 år
fra seneste indtagelse. Ved gentagelsestilfælde: må ikke tappes, donor udmeldes.

 

Mononukleose

Vurdering af præparat og indikation, der ikke er nævnt på
medicin.dk

Hvis det vurderes, at præparatet selv i mindre mængder kan
udgøre en risiko for recipienten, anvendes præparatets farmakokinetik til beregning af længden af pausen ud fra følgende
retningslinjer:

 • det tilstræbes at videreføre maksimalt 1 % af en døgndosis af lægemidlet. Med en tappet portion (ca. 500 ml) fuldblod er det i praksis nok at sikre sig, at lægemidlets
  koncentration er faldet til under 10 % af udgangspunktet.
  Dette opnås med en rimelig sikkerhedsmargin ved at sætte pausen til 5 halveringstider. Dermed er der i de fleste tilfælde tillige taget højde for tid til absorption af lægemidlet
 • for antibiotika og lægemidler, hvor der er kendskab til, at
  det kan udløse alvorlige allergiske reaktioner, skal lægemidlets koncentration svare til, at der med en tappet portion videreføres under 1/1.000.000 af en døgndosis. Dette svarer til en pause på 17 halveringstider

Rettelser og forslag til ændringer

Forslag eller spørgsmål til længden af pauser kan sendes per
mail til ulrik.sprogoe@rsyd.dk med overskriften: Bloddonortekst.

Mononukleose Pause i 6 måneder efter raskmelding.
Mutation (genetisk) Se gendefekt.
MRSA Donorer, der er raske smittebærere af MRSA, må tappes. Efter
evt. sygdomsudbrud må donor tappes, når medicinpauseperioden er overstået og donor er rask.
Narkomaner Personer, som er eller har været stiknarkomaner: Må ikke tappes, donor udmeldes.
Narkotika Se euforiserende stoffer.
Neurofibromatose Se gendefekt.
Nyrelidelser Personer med alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig
sygdom med tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes.
Akut pyelonefritis (nyrebækkenbundsbetændelse): pause i 3
måneder efter ophør af symptomer.
Akut glomerulonefritis: pause i 2 år efter helbredelse.
Kronisk glomerulo- eller pyelonefritis: må ikke tappes, donor
udmeldes.
Operation Pausen bør i almindelighed bero på individuel afgørelse, idet
der tages hensyn til indgrebets art og rekonvalescensens forløb.
Som hovedretningslinje gælder:

 • komplikationer eller infektion i forbindelse med operation medfører oftest længere pause
 • transfusion af blodkomponenter i forbindelse med operation: pause i 4 måneder
 • større operationer, herunder kosmetisk brystoperation eller fedtsugning: pause i 4 måneder
 • mindre operationer og operation i lokal anæstesi (fx sterilisation af mænd): pause i 4 uger
 • ukompliceret laseroperation af øjne: pause i 1 uge
 • se også tandlægebehandling
 • blokade, se blokade
Ornithose (papegøjesyge) Pause i 6 måneder efter raskmelding.
Osteomyelitis Pause i 2 år efter helbredelse.
Piercing Pause i 4 måneder, pga. risiko for hepatitis mv.
Polycystisk ovariesyndrom Må tappes, medmindre donor tager medicin, der giver pause i
henhold til pro.medicin.dk.
Polycythaemia vera Må ikke tappes, donor udmeldes.
Psykisk sygdom Tappes ikke, hvis det vurderes at der kan være en risiko forbundet hermed (bl.a. af hensyn til mindre troværdige oplysninger fra donors side).
Q-feber Pause i 2 år fra helbredelse (PFF: må tappes).
Rejser Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af listen over
pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Risikoadfærd Personer, som på grund af deres adfærd eller aktivitet er udsat
for risiko for at påføre sig en infektion eller sygdom, der kan
overføres ved en blodtransfusion.
Personer med følgende risikoadfærd må ikke tappes:

 • personer, som er eller har været stiknarkoman
 • personer, som tager eller har taget doping som indsprøjtninger.

Personer med følgende risikoadfærd: pause 4 måneder fra
risikoadfærden har fundet sted:

 • personer, som har haft seksuel kontakt med en person, som har eller har haft hiv, HTLV I/II, hepattis B eller hepatitis C.
 • personer, som har haft seksuel kontakt med en stiknarkoman eller person som har taget doping som indsprøjtning.
 • personer, som har haft seksuel kontakt med en sexarbejder.
 • mænd, som har haft anal eller oral sex med en anden mand.
 • kvinder, som har haft seksuel kontakt med en mand, som har eller har haft anal eller oral sex med en anden mand.
 • personer, som har seksuel kontakt med en person behandlet for blødersygdom før 1988.
 • personer, som har seksuel kontakt med en person fra lande, hvor hiv og hepatitis B og C fremkommer hyppigt.
 • Det gælder hele Asien, Syd- og Mellemamerika samt hele Afrika
 • personer, som er eller har været sexarbejder

I de tilfælde, hvor donor svarer bekræftende på spørgsmålet:
Har du inden for de sidste 6 måneder haft sexuel kontakt med
en person fra Afrika, Asien, Syd- eller Mellemamerika? Skal
følgende ekstra spørgsmål stilles:
Ja Nej

Seksuel adfærd Er du bekendt med, at din seksualpartner fra □ □disse områder er testet negativ for hiv og hepatitis B?……………………………………………………….

Hvor er testen foretaget?……………………………. __________

Hvornår er testen foretaget?……………………….. __________

Baggrunden for de ekstra spørgsmål:
Hvis en person svarer ja til at have haft seksuel kontakt med en
person inden for de sidste 6 måneder, hvis baggrund eller adfærd kan udgøre en smitterisiko (fx har levet >1 år i områder,
hvor hiv eller hepatitis B forekommer udbredt i befolkningen),
skal personen spørges om, hvorvidt vedkommende efter bedste overbevisning er bekendt med, om dennes seksualpartner
er testet negativ for hiv eller hepatitis B ved et anerkendt laboratorium tidligst 4 måneder efter risikoadfærden. Donor kan
accepteres som bloddonor, hvis donor svarer ja herpå. Hvis
donor svarer, at partneren så vidt vides ikke er testet, eller at
donor ikke har kendskab hertil, skal der ske en konkret lægelig
vurdering af donors egnethed. Blodbanken kan i den sammenhæng eventuelt tilbyde, at partneren, hvis denne ønsker det,
kan testes for hiv og hepatitis B ved blodbankens hjælp.
Seksualpartnerens identitet må under ingen omstændigheder
fremgå af donorjournalen. Donor skal oplyses om baggrunden
for de uddybende spørgsmål.

Seksuel adfærd Se hiv, kønssygdomme, hepatitis, risikoadfærd.
Skarifikation Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv.
Slidgigt Må tappes, medmindre donor tager medicin, der giver pause i
henhold til www.pro.medicin.dk.
Smitteområder Se rejser.
Spedalskhed Må ikke tappes, donor udmeldes.
Stiknarkomani Se narkomaner.
Stikskader Pause i 4 måneder, hvis der har været kontakt med materiale,
der indeholder blod eller legemesvæske.
Stofskiftesygdomme  Alvorlig aktiv eller kronisk sygdom eller alvorlig sygdom med
tilbagefald: må ikke tappes, donor udmeldes. Se også diabetes
mellitus og tyroidealidelser.
Stær Se øjensygdomme.
Svangerskab Se Graviditet
Syfilis Pause i 1 år efter bekræftet helbredelse (PFF: må tappes).
Talassæmi Må ikke tappes, donor udmeldes.
Asymptomatisk bærer af talassæmi: må ikke tappes, donor
udmeldes (PFF: må tappes).
Tandlægebehandling Mindre behandling hos tandlæge eller tandplejer: pause i 1
døgn (PFF: må tappes).
Ukompliceret tandudtrækning, rodbehandling, tandimplantat,
påsætning af krone: pause i 1 uge (PFF: må tappes).
Tatovering  Pause i 4 måneder pga. risiko for hepatitis mv. Laserfjernelse af
tatovering giver pause, indtil huden er helet.
Toxoplasmose Pause i 6 måneder fra helbredelse. Derefter kun tapning, hvis
almentilstanden er god (PFF: må tappes).
Transfusion  Har donor modtaget blodkomponenter eller blodderivater:
pause i 4 måneder.
Transplantation Transplantation med humane væv eller celler: pause i 4 måneder, medmindre sygdommen udelukker permanent. NB: dura
mater transplantation: må ikke tappes, donor udmeldes.
Trypanosomiasis Se Chagas’ sygdom
Tuberkulose Pause i 2 år efter raskmelding.
Nye donorer med permanente store lungeforandringer: må
ikke tappes, donor udmeldes.
Tyroidealidelser For højt stofskifte (Graves sygdom): må ikke tappes, donor
udmeldes.
For højt stofskifte med ikke autoimmun baggrund: må tappes
hvis donor har stabilt stofskifte
Diffus struma og godartede knuder: må tappes.
Ved behandling med radioaktivt jod for forhøjet stofskifte gives minimum 6 måneders pause. Donor skal have et stabilt
stofskifte før tapning kan genoptages.
For lavt stofskifte (myxødem, inkl. autoimmun årsag hertil): må tappes uanset dosering af Levothyroxin (fx Eltroxin, Euthyrox
og Tirosint), hvis donor er i stabil dosering.
Vaccinationer Vaccination med levende, svækkede bakterier eller virus medfører 4 ugers pause, medens alle andre vaccinationer ikke medfører pause. Donor skal dog være symptomfri.

4 ugers pause:

BCG = Calmette (vaccinationsstedet skal være lukket)
Fåresyge
Gul feber
Kopper
Mæslinger
Polio
Røde hunde
Tyfus (kapsler til peroral administration)
Varicel-zoster (levende svækket)

 

Ingen pause:

Anthrax (miltbrand)
Centraleuropæisk encephalitis
Covid-19
Difteri
Hepatitis A
Hepatitis B (4 uges pause anbefales pga risiko for reaktion i
HBsAg test)
Human papilloma virus (HPV)
Influenza
Intramuskulær gammaglobulin
Japansk encephalitis
Kighoste
Kolera
Meningokokker
Pneumokokker
Rabies (1 års pause efter eksposition)
Tetanus (stivkrampe)
Tickborne encephalitis (skovflåt)
Tyfus (injektion)
Varicel-zoster (oprenset antigen)

Vaccination mod allergi (desensibilisering): se allergi.

vCJD  Donorer, der i perioden 1. januar 1980 til 31. december 1996
har opholdt sig mere end sammenlagt 12 måneder i alt i Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales, Isle of Man, Kanaløerne, Gibraltar, Falklandsøerne): må ikke tappes, donor
udmeldes.
Vestnilvirus Rejser til områder, hvor der er spredning af vestnilvirus: pause
i 4 uger efter hjemkomst (PFF: må tappes). For områder i Europa og Nordamerika gælder pausen fra 1. april til 30. november, mens den gælder hele året for resten af verden.
Har donor har haft influenzalignende symptomer inden for en
periode på 14 dage efter hjemkomsten: pausen forlænges til 4
uger efter at symptomerne er ophørt (PFF: må tappes).
Oversigt over områder, der giver pause, fremgår af listen over
pause efter rejser på www.bloddonor.dk.
Væksthormon Behandling med væksthormon af human oprindelse: må ikke
tappes, donor udmeldes på grund af risiko for CJD. Er behandlingen påbegyndt efter den 1. januar 1994, drejer det sig med
stor sandsynlighed om rekombinant (ikke humant deriveret)
præparat og donor må tappes.
Xenotransplantation Må ikke tappes, donor udmeldes. Gælder også efter implantation af knogledele fra andre arter.
Zika Rejser til områder med spredning af Zika virus: pause i 4 uger
efter hjemkomst (PFF: må tappes).
Har donor haft Zika infektion: pause i 4 uger efter ophør af
symptomer (PFF: må tappes).
Øjensygdomme Kun undtagelsesvist vil øjensygdomme udelukke fra tapning
med mindre donor er alment påvirket af tilstanden, fx ved akut
øjenbetændelse.
Ukompliceret laseroperation fx for nærsynethed eller grå stær:
pause i 1 uge.
Grå stær: må tappes.
Grøn stær:
• Akut grøn stær: må ikke tappes, donor udmeldes.
• Kronisk grøn stær: må tappes, medmindre donor får medicin som giver pause.
Nethindeløsning: pause i 3 måneder.
Åreknuder Behandling med injektioner (skum): pause i 4 uger.
Behandling med stripping (fjernelse af åreknuderne ved snit i lysken og neden for knæet): pause i 4 uger
Behandling med laserkateter: pause i 4 måneder.