5. KAPITEL 5: Alfabetisk liste over donorkriterier

5.100

Indledning

5.101 Nedenfor angives en alfabetisk oversigt over donorkriterier,
som er baseret på specifikke myndighedskrav i henhold til Bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Bekendtgørelse nr. 46 af 20. januar 2020
om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med
bloddonation, Vejledning nr. 9013 af 20. december 2011 om
sikkerhed i forbindelse med bloddonation, Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, EDQM,
Council of Europe samt en række andre anvisninger fra DSKI.
5.102 Donorer, som går til regelmæssig kontrol eller er henvist til udredning, tappes normalt ikke, medmindre årsagen til henvisningen eller kontrolforløbet ikke udelukker fra at blive tappet.
5.103 Liste over tappepause ved rejser udarbejdes af DSKIs Udvalg
for Transfusionsoverførbare Sygdomme ud fra nationale og internationale anbefalinger.
5.110 Anvendt forkortelse i listen:
PFF Plasma til fraktionering