2.150

Ledelsens evaluering

2.151 Virksomheden skal have en dokumenteret procedure for gennemgang af kvalitetsledelsessystemet. Formålet med gennemgangen er at sikre, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er
sufficient og effektivt. Med regelmæssige mellemrum evaluerer ledelsen kvalitetsledelsessystemet fx på basis af
• den regelmæssige gennemgang af rekvisitioner samt
procedurers egnethed og krav til prøver
• vurdering af tilbagemeldinger fra brugere
• forslag fra medarbejdere
• interne audits
• risikoledelse
• anvendelse af kvalitetsindikatorer
• gennemgang foretaget af eksterne parter
• resultater af deltagelse i laboratoriesammenligningsprogrammer
• overvågning og behandling af klager
• leverandørers præstation
• identifikation og styring af afvigelser
• resultater af løbende forbedring, herunder aktuel status
på korrigerende handlinger og forebyggende handlinger
• opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer
• ændringer i mængde og type af arbejde, personale og
lokaler, som kan påvirke kvalitetsledelsessystemet
• anbefalinger om forbedring, herunder tekniske krav.
2.152 Evalueringen skal resultere i en konklusion, der skal formidles
til virksomhedens personale.