2.020 Kvalitetsledelsessystem

 

2.020

Kvalitetsledelsessystem

2.021 Kvalitetsledelsessystemet skal beskrives i en kvalitetshåndbog.
Integriteten skal bevares, når ændringer planlægges og gennemføres.
2.022 Håndbogen skal indeholde eller referere til alle kvalitetsledelsessystemets nøgleelementer. Relationerne mellem ledelse og
kvalitetsledelsessystemet og mellem IT-systemer og kvalitetsledelsessystemet skal være beskrevet, så det demonstreres, at
systemerne eksisterer, fungerer og er hensigtsmæssige.
Politikker og kvalitetsmål skal være beskrevet i en kvalitetspolitik og dokumenteret i kvalitetshåndbogen.
2.023 Kvalitetspolitikken skal
• stemme overens med virksomhedens målsætning
• forpligtige til at opfylde krav
• forpligtige til løbende at forbedre kvalitetsledelsessystemets effektivitet
• skabe rammer for fastlæggelse og gennemgang af kvalitetsmål
• beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser
• kommunikeres til og forstås af alle ansatte.
Kvalitetspolitikken skal gennemgås med regelmæssige mellemrum for at sikre fortsat egnethed.
Virksomheden skal beskrive, hvorledes den ønskede kvalitet
opnås og forbedres, herunder
• definere, hvad der forstås ved kvalitet i virksomheden
• beskrive ledelsens ansvar og forpligtigelser
• fastsætte målbare kvalitetsmål, der er konsistente med
kvalitetspolitikken
• beskrive, hvorledes kvalitet opnås og opretholdes
• beskrive medarbejdernes deltagelse, herunder de midler, samt den uddannelse og videreuddannelse, der skal
anvendes for at sikre, at medarbejderne kan virke til
fremme af målsætningen.
2.024 Kvalitetsledelsessystemets effektivitet skal løbende forbedres
ved at anvende kvalitetspolitikken, kvalitetsmålene, resultater
af intern audit, analyse af kvalitetsdata, korrigerende og forebyggende handlinger samt ledelsens evalueringer.