2.002 Introduktion

 

2.002

Introduktion

2.003 Blodbank- og vævscentervirksomheder er underlagt lovgivning,
som stiller krav til virksomhedens kvalitetsledelsessystem samt
kvalitets- og sikkerhedskrav til virksomhedens produkter.
2.004 Kvalitetsledelsessystemet omfatter kvalitetsstyring, kvalitetssikring, fortløbende forbedring af kvaliteten, personalets uddannelse og træning, lokaler og udstyr, utensilier, dokumentation, dokumentstyring, kvalitetskontrol, tilbagekaldelser og reklamationer, ekstern og intern audit, validering, præstationsprøvninger, opgaver udlagt i kontrakt og korrigerende handlinger som følge af afvigelser.
2.005 Alle procedurer, lokaler og udstyr, der har indflydelse på produkternes kvalitet og sikkerhed, skal valideres før de tages i
brug, og derefter revalideres med regelmæssige mellemrum,
der fastsættes ud fra aktiviteterne.