15.800

Udlevering af blodkomponenter til børn

15.801 Ved intrauterin transfusion og transfusion til neonatale og børn
under 3 måneder bør det tages i betragtning at børn:

 • har et mindre blodvolumen. Transfusionshastigheden
  bør kontrolleres for at undgå store udsving i blod volumen
 • har reduceret metabolisk kapacitet
 • har højere hæmatokrit
 • har tendens til hyperkaliæmi
 • producerer sjældent regulære antistoffer (anti-A/antiB)
 • kan have anti-A eller anti-B (IgG) overført fra moderen
 • kan have antistofferne overført fra moderen, der er rettet mod erytrocytter, leukocytter eller trombocytter
 • kan have endnu ikke diagnosticeret sygdom, der medfører indikation for bestrålede blodkomponenter, se
  også 15.460.
15.802  Ved antistoffer i moderens blod skal blodkomponenterne være
negative for de(t) aktuelle antigen(er).
15.803  Blodkomponenter til børn kan deles i mindre portioner (børneportioner).