15.600

Akut udlevering af erytrocytkomponenter

Her forstås udlevering af erytrocytkomponenter til en recipient, for hvem der ikke foreligger blodtypebestemmelse og
gyldig BAC/BF-test.
Hvis der hverken foreligger blodtypebestemmelse eller gyldig
BAC/BF-test, bør der alene udleveres erytrocytkomponenter af
typen 0 RhD negativ.
Hvis der alene foreligger blodtypebestemmelse, bør der udleveres erytrocytkomponenter af type 0 med RhD type svarende
til recipientens.
I begge situationer kan der udleveres erytrocytkomponenter af
typen RhD positiv til recipienter, som er RhD negative eller
hvor RhD typen er ukendt, hvis recipienten er en mand eller en
kvinde over 50 år. Det forudsætter at recipienten ikke har eller
har haft immunt anti-D. Der skal for RhD negative recipienter
foretages vurdering af erytrocytserologisk follow-up mhp. diagnostik og behandling af forsinket hæmolyse som følge af nydannelse af anti-D.
Hvis recipienten er en pige eller en kvinde under 50 år, bør der
om muligt udleveres erytrocytkomponenter af typen K negativ,
hvis recipienten er K negativ eller recipientens K type er
ukendt.