15.100

Ordination af blodkomponenter

15.110 Ordination af blod og blodkomponenter skal altid foreligge og
er en lægelige opgave, der skal være baseret på en konkret
vurdering af patientens transfusionsbehov. Ordination, indikation samt informeret samtykke af behandling med blod og
blodkomponenter skal indføres i patientens journal jf. Vejledning nr. 9038 af 15. januar 2015 om blodtransfusion.