11.300

Tilbagekaldelse af plasma til fraktionering

11.310  Er en smittemarkørundersøgelse for anti-hiv, anti-HCV eller
HBsAg konstateret inkonklusiv eller positiv i den konfirmatoriske test eller ved diskriminatorisk NAT undersøgelse, kræves
det, at FFP fra den pågældende donor sendt til fraktionering,
skal tilbagekaldes. Dette fremgår også af aftalen med plasmaaftager.
11.315  Af aftalen med plasmaftager fremgår det også, hvilke tidligere
donationer, der skal inkluderes i look-back undersøgelsen, aktuelt alle donationer inden for de sidste 6 måneder fra den sidste negative donation. Der skal spores 5 år tilbage for at finde
den sidste negative donation.
11.320 Tilbagekaldelsen skal omfatte information om tappenummer
og tappedato på leverede plasmaportioner, som er tappet fra
donor indtil 6 måneder før den sidste negative donation.
11.330  Tilbagekaldelsen skal ske i henhold til skriftlig aftale med plasmaaftageren.