11.200 Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser

 

11.200

Procedurer ved positive smittemarkørundersøgelser

11.201 Ved fastlæggelse af perioder for tilbagekaldelse og look-back er
der taget hensyn til serokonverteringsvinduet, som er tidsrummet fra en smittet donor er infektiøs til en blodprøve fra
vedkommende giver et positivt signal i smittemarkørundersøgelsen for den pågældende infektion.