1.600

Registrering

1.601 I et blodcenter/-bank/-depot skal der føres register over

  • samtlige donorer, der afgiver blod og blodkomponenter
  • tappet blod og blodkomponenter
  • transfunderet blod og blodkomponenter
  • blod og blodkomponenter distribueret til andre blod-
   centre, ˗banker eller -depoter
  • uddateret og kasseret blod og blodkomponenter
  • incidens af positive obligatoriske
   smittemarkør- undersøgelser hos blod- og
   blodkomponentdonorer
  • tilbagekaldelser af blod og blodkomponenter
  • indberettede alvorlige utilsigtede hændelser og
   alvorlige bivirkninger.

Se kapitel 2.