Loading Events

VIDENSKABELIG ÅRSMØDE

DSKI inviterer til månedlige webinarer.

Alle ansatte på klinisk immunologiske afdelinger er velkomne til at deltage i møderne. Det er ikke et krav at man er medlem af DSKI. DSKI-medlemmer inviteres via en Teams-invitation i Outlook. Hvis du er ansat på en Klinisk Immunologisk Afdeling og ønsker at deltage i møderne og ikke har modtaget en invitation i Outlook, så send en mail til sekretæren  info@dski.dk.

Hver afdelingen skiftes til at være ansvarlig for et videnskabeligt oplæg.

Oplæggets varighed skal ca. være 45 min, herefter 15 min. til spørgsmål/diskussion.

Indhold: Afdelingens forskning/videnskab/udvikling præsenteres. Formen er fri, det kan være ét stort foredrag, to små oplæg fra hver sin oplægsholder, en spændende case med basis for diskussion, eller en inviteret inden- eller udenlandsk forsker.

Udbyttet vil være faglig viden, større kendskab til hinanden, heriblandt også de yngre i specialet, samt et større indblik i hinandens aktiviteter, hvilket vil kunne danne fundament for et øget samarbejde på tværs af afdelingerne.