Loading Events

SPECIALESPECIFIKT KURSUS DIAGNOSTISK IMMUNOLOGI

Specialespecifikt kursus i Diagnostisk immunologi (5 kursusdage)

Dato: 8. april –  12. april 2024

Sted: RH

Delkursusleder: Overlæge Hanne Marquart

Tilmelding: Hanne.Marquart@regionh.dk