NYHEDER

Master i Personlig Medicin

Københavns Universitet har i samarbejde med Aalborg, Aarhus, Syddansk og Danmarks Tekniske Universitet søgt om godkendelse af en ny spændende masteruddannelse i personlig medicin. Målgruppen er læger, akademikere i sundhedsvæsenet, forskningsmiljøer, medicinalindustri og organisationer, der arbejder med personlig medicin.

Hvis uddannelsen opnår godkendelse i december 2020, får den studiestart allerede i september 2021. Du/I kan allerede nu tilmelde dig/jer nyhedsbrevet om uddannelsen for at være sikker på at få besked, når der er nyt – gå ind på: http://eepurl.com/hgrFI1

Sundhedsstyrelsens Uddannelsespris

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er kåret som Danmarks bedste uddannelsesafdeling 2020. Udnævnelsen sker på baggrund af inspektorbesøg i 2019.

Afdelingen får prisen for at være en afdeling, der har en god uddannelseskultur, hvor alle har en positiv indstilling til speciallægeuddannelsen og arbejder aktivt for et godt læringsmiljø; både uddannelseslæger, speciallæger og det ikke-lægelige personale.

Afdelingen scorede ved inspektorbesøget i november 2019, højeste point på 15 af de 16 målepunkter og fremhæves i øvrigt ved at have implementeret alle udpegede forbedringsinitiativer fra det forrige inspektorbesøg i 2015 blandt andet med øget afsnitstilknytning og delegation af ansvarsområder til uddannelseslægerne og kombineret med et øget hands-on træning i laboratoriet.

Professor i personlig medicin

Sisse Ostrowski er ny professor i klinisk immunologi og spiller en vigtig rolle i udviklingen af analyser, der kan understøtte mere skræddersyet eller personlig medicinsk behandling til en række patientgrupper.

Sisse Ostrowskis professorat har fokus på at udvikle og validere immunologiske værktøjer, som kan bruges til at analysere immunforsvaret og forudsige de komplikationer, der forekommer hos et stigende antal patienter i immunmodulerende behandlinger. Fællesnævneren for hendes forskning er de mange forskellige patientgrupper, hvor immunforsvaret spiller en rolle for deres sygdom eller risiko for sygdom, fx kræftpatienter, transplanterede patienter, patienter med svære infektioner eller patienter med autoimmune sygdomme.

Se mere info https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2020/oktober/Professor-i-personlig-medicin.aspx?fbclid=IwAR2rs8nsBw7LmvkAqTv-bK__BGayVtjMC9Vv3gtG4bmUV9p2FDNoTXvSs7w

Nyt censorkorps til Bioanalytikeruddannelsen

Der søges nyt eksternt censorkorps.

Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024.

Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer.

 

Ansøgningskriterier:

I Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 18, (2020) § 27 er bl.a. følgende nævnt:

En censor skal have

 • indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder
 • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov

Derudover er der krav til kvalifikationsniveauet for censorer ved Bioanalytikeruddannelsen svarende til et af følgende:

 • diplomuddannelse og fem års erfaring som bioanalytikerunderviser inkl. erfaring med vejledning og eksamination ved bachelorprojekt
 • påbegyndt masteruddannelse og gennemført første halvdel heraf
 • uddannelse på master-/kandidatniveau

Endvidere har censor pligt til at orientere sig i eksamensbekendtgørelsen, læringsudbytter og prøvekriterier i uddannelsen. Ansøger skal kort angive sin relation til Bioanalytikeruddannelsen.

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode, som aktuelt er d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024. Det er dog muligt løbende at supplere censorkorpset med censorer, som beskikkes for den resterende del af en igangværende periode. Ved udløb af en periode, er det muligt at søge om genbeskikkelse.

Censorkorpset er landsdækkende, dvs. de fem uddannelsesinstitutioner, som udbyder Bioanalytikeruddannelsen i Danmark, benytter samme censorkorps. Det betyder bl.a., at der er en forventning om, at censorerne er indstillet på at rejse i forbindelse med varetagelse af censoropgaver i hele landet.

 

Der er ansøgningsfrist d. 23. juni 2020, og der er åben for ansøgning fra d. 20. maj 2020.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk:

 • Klik på ”Bioanalytikeruddannelsen” under Beskikkelsesansøgning i menuen i venstre side
 • Sæt flueben i kassen og tast cpr-nummer
 • Klik på ”hent data”
 • Udfyld skemaet
 • Klik på ”indsend ansøgning”

 

OBS – hvis du allerede har et login til hjemmesiden:
Log ind og klik herefter på uddannelsens link under Beskikkelsesansøgning til venstre. Hvis du har glemt dine login-oplysninger, kan du klikke på “glemt adgangskode”.

Senest medio november sendes besked til ansøgere om optagelse i censorkorpset.

Nyt initiativ: Yngre Kliniske Immunologer

En gruppe af uddannelsessøgende læger har taget initiativ til at oprette et udvalg for Yngre Kliniske Immunologer. Formålet er, at skabe et netværk for yngre læger, cand. scient.er og studerende. Derudover fungerer udvalget også som referencegruppe for bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at inkludere de yngre læger i arbejdet i DSKI og hilser forslaget velkommen.

Der er allerede nu arrangeret en temadag i Odense d 2. december. Program og tilmelding kan findes her

Læs mere om udvalget i kommissoriet som findes her

Hold øje med kalenderen

Kalenderen opdateres løbende med invitationer til spændende kurser, møder, foredrag og kongresser. Har du noget du vil annoncere, så send en mail til formand@dski.dk

Mødekalender opdateret

Send gerne sekretæren en e-mail (info@dski.dk)  med oplysninger om kommende møder/kongresser, så de kan blive publiceret.