MOLEKYLÆRDIAGNOSTISK UDVALG

Udvalget består af:

  • Klaus Rieneck (formand)
  • Christoffer Egeberg Hother
  • Frederik Banch Clausen
  • Marianne Antonius Jakobsen
  • Ole Birger Vesterager Pedersen
  • Rudi Steffensen
  • Torben Barrington
  • Peter Garred

Policy statement:

Udvalg for molekylær genetik under DSKI