FØTAL ANÆMI OG HÅNDTERING AF GRAVIDE MED ALLOIMMUNISERING

Guideline

Kan tilgås via DMFSs hjemmeside, www.dfms.dk

 

Anbefaling vedr. håndtering af ABO immunisering fremgår af ovenstående guideline og er yderligere præciseret herunder. Føtal ABO bestemmes i Blodbanken på Rigshospitalet og procedure for forsendelse fremgår også nedenfor. Vær venlig opmærksom på, at hjælpe med at validere analysen, som anført til slut herunder:

Indikation for antenatal føtal ABO

  • Antenatal føtal ABO bestemmelse har en betydelig diagnostisk usikkerhed (høj risiko for falsk negativt resultat), hvorfor den foreløbige kliniske anvendelighed af undersøgelsen er beskeden.
    Under alle omstændigheder skal føtal ABO bestemmelse begrænses til gravide af blodtype O (hvor barnefar er vist at være enten blodtype A eller B) OG hvor kvinden tidligere har født et barn med klinisk betydende AB0 HDFN. Det vil sige, at barnet blev behandlet med transfusion.
    Det er ikke nok, at DAT på navlesnorsblodlegemer var positiv eller at titeren for anti-A eller anti-B er vist at være ≥ 512.
  • Der er sparsom evidens for værdien af at følge den gravide med gentagne titreringer af IgG anti-A eller anti-B (jf. Tabel 5. Rekommanderes det til, at blive udført i begyndelsen af graviditeten og i GA 32).

 

Begrebet ”Mistanke om ABO HDFN” skal forstås som en eller flere af følgende situationer:

  • kvinden har tidligere født et barn med laboratorie-verificeret ABO HDFN, hvor der var behov for blodtransfusion

og/eller

  • der er aktuelt tegn på føtal anæmi fx i form af forhøjet PSV, og antistofscreentesten er negativ, der ikke er tegn på større føtomaternel blødning og den gravides blodtype er O, og IgG anti-A>=512 eller anti-B>=512

 

INSTRUKTION Forsendelse af prøver til føtal ABO:
Dette er en praktisk instruktion, som kan bruges hvis den kliniske immunolog og klinikeren når frem til, at der er indikation for at bestemme føtal ABO:
Der skal bruges 2 x 10 mL Streck-rør.
STRECK rør er standardrøret for NIPT, så derfor ligger Streck-rør formentligt allerede hos Klinisk Biokemi afdeling.
De 2 rør skal være hos laboratoriet nedenfor på en arbejdsdag senest på 4. dagen efter prøvetagningen, helst dagen derpå.
Vær god at holde øje med helligdage.
Sendes ved stuetemperatur, må ikke fryses.

Vi udbeder os en elektronisk rekvirering til lokationsnummer 5790000159017 baseret på NPU58220 samt
oplysninger om gestationsalder ved prøvetagning,
anti-A og/eller B-titer, og
eventuel specifik elektronisk svaradresse.
Forhåbentligt tillader den elektroniske rekvirering tillige automatisk svargivning til rekvirentens laboratoriesystem.

Prøverne skal adresseres til
Birgitte Bundgaard,
Blodgenetisk Laboratorium, Afsnit 2032,
Blodbanken KI2032, Blegdamsvej 9,
2100 København Ø

VALIDERING
Til validering af analysen beder vi om at der udføres standard postnatal serologisk ABO type, og at vi får ABO-svaret med angivelse af mors CPR-nummer sendt til
Blodgenetik.rigshospitalet@regionh.dk