TMS-udvalg

Transfusionsmedicinsk udvalg består af:

  • Betina Sørensen (formand)
  • Jørgen Georgsen
  • Morten Bagge Hansen

Transfusionsmedicinsk udvalg beskæftiger sig med transfusionsmedicinske problemstillinger og fungerer som redaktionsgruppe for TMS. Se mere under Transfusionsmedicinske standarder