Udvalg

DSKI har en række faglige udvalg, hvoraf uddannelsesudvalget vælges på selskabets generalforsamling som beskrevet i vedtægternes §11. De øvrige fagudvalg nedsættes af bestyrelsen og omfatter aktuelt TMS-udvalg, transfusionsmedicinsk udvalg (TMU), udvalget vedr. transfusionsoverført smitte, diagnostisk udvalg, transplantationsudvalg, hæmovigilance og udvalg for bloddonationsbetinget jerndepletering. Hertil kommer repræsentation ved enkeltpersoner i en række nationale og internationale udvalg, komiteer, bestyrelser og selskaber.