Årsmøde og generalforsamling 2016

Endnu engang et vellykket årsmøde med mange gode foredrag, veloplagte foredragsholdere samt hyggelige timer med gode kollegaer og venner.

Som noget nyt, blev der afholdt en foredragskonkurrence for alle under uddannelse. Der var 8 tilmeldte. Alle leverede gode præsentationer med spændende emner. Tre finalister blev udpeget: Jesper Dyrendom Svalgaard (Blodbanken RH), Lia Minculescu (Vævstypelab, RH) og Ditte Thomsen (KIA, AUH). Vinderen blev Ditte Thomsen, som herunder får overrakt prisen (en iPad og et diplom) af bestyrelsens sekretær.

foredragskonkurrence

Program for årsmødet kan ses her: Program 2016

Præsentationer:

Stensballe_how low can you go_DSKI 2016

Stensballe_ Opdateret RADS vejledning om blødning under antitrombotisk behandling_DSKI 2016

 

Generalforsamlingen blev afholdt d 10. marts samme sted

Referat Generalforsamling 2016

GF 2016

Formandsberetning_2015

Beretning fra udvalgene:

Uddannelsesudvalg

TMS-udvalg

Transfusionsmedicinsk udvalg (TMU)

Udvalg for transfusionsoverført smitte

Hæmovigilance udvalg

Udvalg for molekylær genetik

Transplanationsudvalg

En arbejdsgruppe fra Transplantationsudvalget deltager i et HDT- udvalg under Dansk Selskab for Hæmatologi, Årsrapport national HDT udvalg 2016