Om DSKI

Selskabets formål er at fremme teoretiske og praktiske fremskridt indenfor klinisk immunologi. Herunder afholde videnskabelige møde og planlægge speciallægeuddannelsen.

 

Tilknytning til industrien:

Du kan se hvilke af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der har tilknytning til industrien her: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/

Økonomisk støtte skal følge de til enhver tid gældende regler herfor, se mere her: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/oekonomisk-stoette/virksomheder/