Transfusionsmedicinske standarder (TMS)

Transfusionsmedicinske standarderer udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed.

Transfusionsmedicinske standarder kan ses og hentes på standardens egen hjemmeside tms-online.dk