Vejledning til indberetninger

Oversigt og vejledning til indberetninger:

Vejledning

 

Hæmovigilance arbejdsgruppen under ISBT udgiver definitioner over transfusionskomplikationer og komplikationer i forbindelse med bloddonation, som kan findes på deres hjemmeside:

ISBT definition transfusionskomplikationer 

ISBT definition dononrkomplikationer

 

Links:

Se under Links