Transfusionsmedicinske standarder (TMS)

Transfusionsmedicin er den lægelige disciplin, der varetager hele forløbet mellem bloddonor og recipient, dvs. fra udvælgelse og tapning af donor i blodbanken, over bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen. Transfusionsmedicin er en del af det lægelige speciale, klinisk immunologi.

Transfusionsmedicinske Standarder er udarbejdet af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed.

 

Nedenfor kan du hente seneste udgave af TMS i PDF-format. Der er interne bogmærker og links, så navigationen mellem afsnit og referencer er hurtigt og nemt.

Download TMS 4.3-2017

 

Godkendt kommissorium: Kommisorium for TMS

 

Historiske versioner er tilgængelige under “Arkiv
Har du kommentarer eller forslag til TMS kan de mailes til TMS@dadlnet.dk