Vejledning om behandling af blødning under antitrombotisk behandling

Der er nu udkommet en ny national vejledning om behandling af blødning under antitrombotisk behandling (trombocyt- & koagulationshæmmende lægemidler) som er udgået fra RADS under Danske Regioner.

I blødningsdokumentet beskrives

  • ​Klassifikation og generel behandling af blødning (mild, moderat, alvorlig & livstruende)
  • Specifik behandling målrettet det enkelte lægemiddel (alle tilgængelige lægemidler beskrives)
  • Laboratorieanalyser til monitorering af antitrombotiska (både detektion af lægemiddel ved blødning og terapeutisk monitorering)

Link: RADS bilag til antitrombotisk baggrundsnotater vedr blødning under antitrombotisk behandling

Vores blødningsvejledning er en del af vifte af nye vejledninger om antitrombotisk behandling udarbejdet efter GRADE metodologi for systematisk gennemgang af litteratur, se mere her: http://www.regioner.dk/medicinsite/rads/behandlingsvejledninger/hjerte-kredsl-oe-b