Transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning for transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter med blodprodukter og brug af hæmostatiske lægemidler. Det overordnede mål er, at sikre optimal og rationel anvendelse af blodprodukter, samt at nedsætte mortalitet og morbiditet som følge af blødningskoagulopati.

Vejledningen består af et baggrundsnotat og en behandlingsvejledning og er udformet af Transfusionsmedicinsk Udvalg under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi (DSKI). Vejledningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Vejledning om Blodtransfusion 2007 og er opdateret i henhold til den nyeste viden og evidens.

Behandlingsanbefaling Version 1 (7 juni 2013)_

Baggrundsnotat Version 1  (7-juni-2013)__