National klinisk retningslinje for blodtransfusion

Forbedret behandling med blod

Ny National Klinisk Retningslinje fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet af en national arbejdsgruppe med deltagelse af DSKI styrker den transfusionsmedicinske behandling på flere fronter i Danmark og kommer med spændende nyheder:

 • Nye grænser for transfusion med erytrocytter
  • Hb. < 4,3 mmol/l til de fleste patienter (i stedet for < 4,5  - korrigeret pga. omregning fra g/l)
  • Hb. < 5,0 mmol/l til kronisk hjertesyge patienter i stabil fase (formulering ændret)
  • Hb. < 5,6 mmol/l til patienter med Akut Koronart Syndrom og Livstruende blødning (i stedet for 6,0 mmol/ – korrigeret pga. omregning fra g/l)
  • Patienter med malign eller hæmatologisk lidelse transfunderes med erytrocytter på individuel vurdering og med dokumentation af anæmisymptomerne da en fast grænse ikke kan anbefales, dog uden at transfusion kan anbefales ved Hb. > 5,6 mmol/l

 • Monitorering af hæmostasen med TEG/ROTEM i blødende patienter når FFP eller trombocytter overvejes transfunderet
 • Balanceret blodkomponentterapi (ratio 3:3:1 eller 4:4:1) iværksættes tidligst muligt (< 15 min) i forbindelse med livstruende blødning.

Læs hele vejledningen her:  Sundhedsstyrelsens hjemmeside