Indberetning af transfusionskomplikationer

Udfyld venligst nedenstående formular. Indsendelsen er anonym og frivillig og alle svar vil af DART blive behandlet fortroligt. Se evt. også ISBT definitioner.

Kontakt Bitten Aagaard ved spørgsmål eller problemer (e-mail: biaaj@rn.dk)

Data om indberetter


Patient


Transfunderet blodkompontent


Mistanke om akut eller forsinket hæmolytisk reaktion


Mistanke om svær allergisk reaktion

Hvis ja, angiv værdier før og efter


Mistanke om TRALI

Leukocytantistoffer (anti-HLA/HNA) påvist:


Mistanke om TACO


Mistanke om transfusionsoverførbar smitte


Mistanke om non-hæmolytisk febril transfusionskomplikation


Mistanke om andre alvorlige transfusionskomplikationer

Herunder Post Transfusions Purpura (PTP), Graft-Versus-Host-Disease (GVHD), Hypotensiv Reaktion, Transfusion Associeret Dyspnøe (TAD) og Forgiftning mv.


Konsekvens, årsagssammenhæng og anmeldelse

Anmeldt til:


Alle felter markeret med * skal udfyldes.