Hæmovigilance

Hæmovigilance er overvågning af procedure relateret til donation, forarbejdning og transfusion af humant blod med det formål at sikre optimale procedurer og sikkerhed ved at anvende best practice.

I Danmark  er der en lovpligtig indberetning af alvorlige bivirkninger/utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Derudover er der en frivillig indberetning af komplikationer ved blodtransfusion i form af Dansk Registrering af Transfusionsrisici (DART) og ved bloddonation i form af indberetning til Bloddonorerne i Danmark (BiD). Se mere info under Vejledning til indberetning.

 

Dansk Registrering af Transfusionsrisici

Data for komplikationer og risici i forbindelse med blodtransfusion er siden 1999 indsamlet og registreret i Dansk Registrering af Transfusionsrisici (DART).

DART er medlem af Working Party on Haemovigilance, International Society of Blood Transfusion (ISBT) og repræsenterer Danmark i International Hemovigilance Network (IHN).

Kommissorium for hæmovigilance udvalg

 

DART består af:

Bitten Aagaard (Formand)

Rune Larsen

Betina Sørensen

Helene Martina Paarup

Christina Mikkelsen

Christina Mønster Byskov

Mie Topholm Bruun