Autolog stamcelletransplantation

DSKI har i fællesskab med Dansk Hæmatologisk Selskab udarbejdet rekommendationer for stamcellemobilisering/høst og højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplanation hos voksne.

Vejledning kan ses Rekommandationer for stamcellemobilisering V5.0 Final 070416