Hvidbog i klinisk immunologi

På  generalforsamlingen 2017 blev det besluttet at udarbejde en hvidbog for klinisk immunologi.

Der foreligger et godkendt Kommissorium

I første proces er der oprettet nedenstående arbejdsgrupper. Udpegningen af medlemmerne af arbejdsgruppen er foregået ved, at de ledende overlæger for de 5 regioner, hver har foreslået en speciallæge og en yngre læge til hver gruppe, alternativt en cand.scient/AC/bioanalytiker. Grupperne er herefter sammensat af styregruppen, hvor de yngre læger har været først prioriteret i de grupper, hvor de var foreslået. Med enkelte undtagelser, er der så vidt muligt taget hensyn til at alle regioner er repræsenteret i hver arbejdsgruppe. Hver gruppe har en formand (angivet med F) og en sekretær (angivet med S).

Grupperne skal komme med deres input/forslag/tanker med videre til styregruppen, som mødes i oktober. På basis af rapporterne fra arbejdsgrupperne, vil styregruppen udarbejde en række konkrete forslag, der skal føre til en konkretisering af en vision samt indsatsområder og samarbejde for klinisk immunologi. Styregruppen vil på basis af dette udarbejde en ny opgaveformulering for nye arbejdsgrupper (proces 2). Denne proces skal munde ud en rapport, som skal danne baggrund for 1. udgave af en hvidbog for fremtiden for klinisk immunologi. Udkastet sendes i høring til DSKI  medlemmer og præsenteres/diskuteres på generalforsamlingen i 2018.

Medlemmer af styregruppen:

Betina Sørensen (formand DSKI), Anne Fischer-Nielsen (næstformand DSKI), Sisse Rye Ostrowski (sekretær/kasserer DSKI), Morten Bagge-Hansen (OTCD, DSKI), Keld Homburg (OTCD), Jørgen Georgsen (formand OTCD), Bjarne Møller (OTCD, DSKI) , Kim Varming (OTCD, DSKI)

Medlemmer arbejdsgrupper:

Navn og indhold samt organisationens størrelse: Søren Thue Lillevang (F) (overlæge, Odense), Thure Haunstrup (afdelingslæge, Aalborg), Randi Berg (H-læge, Aarhus), Mie Topholm Bruun (H-læge, Odense), Kit Lund (S) (H-læge, København)

Fordeling af driftsopgaver: Lene Harritshøj (F) (afdelingslæge, København), Pernille Koefoed-Nielsen (overlæge, Aarhus), Bitten Aagaard (afdelingslæge, Aalborg), Susanne Sækmose (S) (overlæge, Næstved), Anne Christine Nilsson (H-læge, Odense)

Forskningsstrategier: Torben Barrington (F) (professor, overlæge, Odense), Peter Garred (professor, overlæge, København), Christian Erikstrup (S) (overlæge, Aarhus), Kaspar Nielsen (overlæge Aalborg), Mikkel Ole Skjødt (cand. scient, København)

Kvalitet: Pernille Andersen (F) (overlæge, København), Frank Hinnerfelt (afdelingslæge, Aalborg), Stine Willemann (farmaceut, Aarhus), Merete Eis Lund (S) (cand. scient, Odense), Margit Hørup (cand scient, København)

It og indkøb: Ulrik Sprogøe (F) (overlæge, Odense), Rune Larsen (overlæge, Næstved), Dorte Holm (cand.scient, Odense), Erik Sørensen (cand.scient, København), Sabina Christensen (S) (AC fuldmægtig, Aarhus)

Aldersstruktur/ rekruttering og Uddannelse/efteruddannelse: John Bæch (F) (overlæge, Aalborg), Ole Pedersen, (overlæge, Næstved), Sys Hasslund (H-læge, Aarhus), Signe Modvig (S) (H-læge, København), Helene Marina Paarup (H-læge, Odense)