Vejledning

7. juni 2013

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi har udgivet en vejledning for transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter med blodprodukter og brug af hæmostatiske lægemidler, med det overordnede mål, at sikre optimal og rationel anvendelse af blodprodukter, samt at nedsætte mortalitet og morbiditet som følge af blødningskoagulopati. Se mere under “For fagfolk”.

Nyhedsarkiv

19.12.2017: European Conference on Donor and Health Management
02.10.2017: ISBT Affilate membership
25.06.2017: ISBT 2017
07.06.2017: Specialespecifikt kursus i Celleterapi
01.05.2017: Specialespecfikt kursus i Monitorering af biologisk behandling
11.01.2017: European Meeting on Complement
11.01.2017: DSKI årsmøde 2017
11.01.2017: Nordic Flow Cytometry meeting 2017
19.12.2016: 3rd International Meeting on Cell-Free DNA
23.11.2016: Specialespecifikt kursus
11.10.2016: Doktorafhandling
12.08.2016: Censor søges
10.08.2016: Tiltrædelsesforelæsning Mark Yazer
01.07.2016: DEKS brugermøde og LSB kongres
23.06.2016: DSKIs blødningsmøde
22.03.2016: Platelet and granulocyte symposium
26.02.2016: DSKI årsmøde 2016
22.01.2016: Specialespecifikke kurser 2016
12.01.2016: Invitation årsmøde
16.12.2015: DSKI årsmøde og generalforsamling 2016
01.12.2015: 10th European Mucosal Immunology Group meeting
03.07.2015: International Symposium on Critical Bleeding (ISCB 2015)
13.03.2015: 5th International Symposium on Critical Bleeding
07.03.2015: Specialespecifikke kurser 2015
03.03.2015: DSKI årsmøde
02.02.2015: Nordisk Blodbanksmøde
22.12.2014: Ph.D forsvar
24.11.2014: DSKI årsmøde 2015
03.10.2014: A-kursus Monitorering af immunmodulerende behandling
02.04.2014: Blødningssymposium 2014
10.03.2014: Billede af deltagere til årsmødet
20.02.2014: Dagsorden til Generalforsamling
03.02.2014: A-kursus Transplantation
16.12.2013: Foredrag: Evidence based red blood cell transfusion
04.12.2013: DSKI årsmøde og generalforsamling 2014
29.11.2013: Charge Conference 2014
15.11.2013: DSKI årsmøde og Generalforsamling 2014
07.06.2013: Vejledning
24.05.2013: Specialespecifikt kursus: Mikrobiologisk donorscreening
22.04.2013: Specialespecifikt kursus: Hæmoterapi og blodprodukter
01.03.2013: International Symposium on Critical Bleeding
01.03.2013: Blødningssymposium
01.03.2013: Generalforsamling og årsmøde 2013